Dětská skupina v kutnohorské nemocnici byla otevřena v roce 2017. Nyní by se měla rozšířit do druhé části budovy, kde je v současnosti archiv zdravotnické dokumentace. Pro ten už se našel náhradní prostor. Financování rekonstrukce se předpokládá z dotační výzvy „Podpora adaptace stávajících dětských skupin na novelu zákona č. 247/2014 Sb. a jejich další rozvoj“ v programu „Investice 3.3.2 Zvýšení kapacity zařízení péče o děti“. Realizací stavebních úprav odsouhlasili na před Velikonocemi krajští radní.

„Děkuji vedení Oblastní nemocnice Kolín, pod kterou kutnohorská nemocnice spadá, za to, že se snaží hledat možnosti, jak vyhovět většímu počtu zaměstnanců s malými dětmi. Dát potomka do dětské skupiny přímo v areálu nemocnice je pro mnoho rodičů daleko lepší a praktičtější možností, než je mateřská školka nebo jesle, a to především z důvodů logistiky a provozních hodin, nadto navýšení kapacity dětské skupiny může pozitivně ovlivnit i zájem o práci v nemocnici. Byť je firemní dětská skupina stále považována za formu benefitu, byl bych moc rád, aby se stala nejen v našich nemocnicích standardem. Je to určitě cesta správným směrem,“ vysvětlil radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Co a za kolik? Jaké občerstvení a ceny nabídla Sedlecká pouť 2024

Sedlecká pouť v neděli 31. března 2024. | Video: Deník/Michal Bílek