S kontroverzním způsobem úspor ve zdravotnictví přišla Všeobecná zdravotní pojišťovna a podporuje ji kromě dalších pojišťoven i Ministerstvo zdravotnictví. Proti se postavily nejen odbory, ale s rušením akutních lůžek nesouhlasí ani hejtmani ani Svaz pacientů a ani řada nemocnic.

Zatím nic nevíme

„Zatím nás nikdo o rušení neinformoval, ale chápu to tak, že nepůjde o rušení, ale o restrukturalizaci,“ řekl ředitel čáslavské nemocnice Martin Novák. Podle ředitele by případný úbytek dvaceti lůžek neznamenal žádnou katastrofu.

Čáslavská nemocnice patří městu. S debatou o možnostech a variantách, jak řešit nastalou případnou situaci, počítá i místostarosta Jiří Havlíček.

„Je to vlastně nová záležitost, o které se teprve budeme bavit a já s tím počítám. Jasné je teď pouze to, že na vyjednávání s pojišťovnami máme celý rok 2012. Změny by měly nastat až s počátkem roku 2013. Naší snahou však bude zachovat v čáslavské nemocnici stávající rozsah zdravotnické péče.“

Hejtman je proti

Naproti tomu kutnohorská nemocnice spadá pod Středočeský kraj a jeho hejtman David Rath se v médiích vyjádřil k rušení lůžek naprosto jasně.

„Je to šokující fantasmagorie,“ řekl. A pokračoval tím, že české a rakouské nemocnice mají zhruba stejný počet lůžek na počet obyvatel, ale i kdyby se analýzou zjistilo, že jich je u nás přeci jen hodně, tak by šlo o proces, který by měl trvat několik let.

O změnách v nemocnicích už v Kutné Hoře vědí. Ředitelka nemocnice Alice Opočenská k danému tématu říká:"První návrhy zdravotních pojišťoven pro Středočeský kraj jsou již vedení krajských nemocnic známy. jJe třeba je posuzovat komplexně z úhlu pohledu poskytování péče všemi krajskými nemocnicemi například o počtu akutních lůžek kutnohorské nemocnici budou teprve následovat,“ řekla a zmínila se o tom, s čím do debat půjde: „Můj názor, se kterým se budu účastnit všech jednání je takový, že akutní péče v kutnohorské nemocnici by měla být zachována v současném rozsahu tedy již sníženém počtu akutních lůžek, to jak v oboru interny, tak i chirurgie. Současné nastavení v počtu akutních i lůžek následné péče je podle propočtů pro naši spádovou oblast optimální. Tomu nasvědčují zkracující se délky hospitalizací, procento využití současně provozovaných lůžek a schopnost nemocnice s takto financovanou péčí hospodařit s téměř vyrovnaným rozpočtem.“ Kutnohorská nemocnice svým podílem, který jí bude stanoven zřizovatelem, se tak bude snažit podílet se na převzetí odpovědnosti za zajištění akutní léčby v kraji po restrukturalizaci péče v jiných než krajských nemocnicích.