V jednom případě jsou dokonce proti kritériím samotného výběrového řízení. Tím je například požadavek odkoupení budovy nemocnice, která podle původní smlouvy měla zůstat majetkem města.

Podle slov zastupitelky Marie Matyášové ředitel společnosti Jaroslav Řehák nyní vysvětluje své požadavky tím, že usiluje pouze o narovnání pohledávek, o kterých v době přebírání nemocnice společnost neměla ani ponětí. „Město by tak podle ředitele nemocnice mělo například doplatit splátky za starý počítačový tomograf. Vyrovnat dluh za nevyplacené přesčasy a dovolené. Dále chtějí poskytnout dvacet milionů korun jako půjčku na provoz nemocnice,“ vyjmenovala některé z předložených požadavků Marie Matyášová. Celková suma by se poté měla pohybovat kolem patnácti milionů korun.

„Takovou situaci jsem skutečně nepředvídal. Navíc, přispívat finančně soukromé spo〜lečnosti z rozpočtu města, podle mého názoru není dobrým řešením,“ uvedl k aktuální situaci místostarosta Tomáš Benada. Během následujícího týdne by se měla sejít komise, která bude se společností Medistyl–Pharma její nové požadavky projednávat. „Dovedu si představit, že na některé požadavky skutečně zastupitelé přistoupí,“ předeslal k jednáním Benada. Postup společnosti však mezi zastupiteli vyvolal rozčarování a obnovil mnohé z obav o osud kutnohorského nemocničního zařízení.

Soukromník koupil od města provoz nemocnice bez budov a zajišťuje chod zařízení již více než sedm měsíců.