Materiál se ke schválení zastupitelům vrátil s tím, že finanční výbor jim doporučil schválit snížení koeficientu pouze na Kaňku. S tímto však nesouhlasil zastupitel Karel Koubský mladší, který na březnovém zasedání předkládal návrh na snížení v Sedlci. „Chápu, že finanční výbor vyjádřil názor. Veškerá doprava, která povede přes Kaňk, ale pojede i přes kruhové objezdy u Sedlece a odřízne místní od zbytku města. A naopak, lidé, kteří jezdí nakupovat do Sedlce ze sídliště Šipší, budou mít komplikovanější cestu. Sedleckým živnostníkům se sníží tržba," argumentoval Koubský.

Zastupitel Radim Fedorovič naopak poukázal na skutečnost, že z nitra Sedlce, Vítězné ulice, se dopravním stočením stane klidová zóna. „Až se zavře malínský nadjezd, část dopravy zmizí. Lidé pojedou buď přes Kaňk, nebo přes Církvici a Vítězná bude stranou. Nebude tam provoz, dojde ke zklidnění Sedlce. Pro místní to bude naopak bonus," poznamenal. Karel Koubský ale odvětil, že nemluvil o zavření malínského nadjezdu, nýbrž o hlízovském mostu, k jehož uzavření by mělo podle dostupných informací dojít dříve. „Až bude uzavřen, bude Vítězná normálně dostupná a v provozu," podotkl.

Vedení města ale toto odmítlo s tím, že zatímco oprava mostu u Hlízova by měla trvat jen několik měsíců, uzavření malínského nadjezdu bude na několik let. Starosta Martin Starý také uvedl, že v tomto případě jde i o dostupnost území. „Na Kaňku, stejně jako v Malíně a Perštejnci a Neškaredících, není žádná občanská vybavenost," řekl. Místostarostka Zuzana Moravčíková navíc připomněla i možný dopad na vztahy mezi lidmi na sídlišti Šipší. „Část sídliště je v katastrálním území Kutná Hora, část je Sedlec. Jak vysvětlíte občanům, že jedni mají vyšší daň a jedni nižší," dodala.

Při debatě zastupitelů se objevil i návrh nesnižovat daň vůbec. Ten dával Jiří Franc. „Rekonstrukce zasáhnou celé město. Je těžké říci, koho nejvíc, mnozí dojíždí do zaměstnání do Kolína. Věnoval bych peníze Kaňku na občanskou vybavenost, ale daně bych nesnižoval," řekl. Jeho návrh ale nebyl odsouhlasen. Navíc se proti němu značně ohradil Milan Krčík s tím, že již teď je situace na Kaňku špatná. „Kaňk je už dnes tak dopravou zatížený, že domy u silnice praskají," zdůraznil.

Nakonec se přešlo k hlasování. V něm dostalo zelenou snížení daně na Kaňku. Z 27 přítomných zastupitelů bylo 19 pro, 1 proti a 7 se hlasování zdrželo. Daň z nemovitosti v Sedlci zůstala stejná.