"Bavili jsme se o tom, že ideální by to bylo do konce června, je tam tříměsíční výpovědní lhůta," uvedla místostarostka Silvia Doušová (STAN - Šance pro Kutnou Horu). Podle ní by se noclehárna mohla přestěhovat do objektu bývalé cihelny. "Došlo na několik schůzek, na té poslední jsme se s panem ředitelem Charity bavili o tom, že je možnost přemístění noclehárny do areálu cihelny," doplnila místostarostka s tím, že ještě čeká na stanovisko ministerstva.

Šéf Oblastní charity Kutná Hora se ke stěhování prozatím vyjádřit nechtěl. „Dokud nebude učiněná konečná dohoda s městem, tak nemohu dávat vyjádření,“ řekl Otruba.

Další subjekty by se podle Doušové mohly přestěhovat do Zelenkovy vily. Zdůraznila, že je to jedna z možností a kluby sídlící nyní v bývalé mateřské škole rozhodně nezůstanou na ulici. „Pořád tady máme nevyužitou Zelenkovu vilu, která je pro potřeby mateřské školy nevyhovující a přestavba by byla nákladná. Trebišovská je pro přestavbu zpátky na školku rozhodně vhodnější,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO 2011).

Zatímco ředitelka Mateřských škol Pavla Berková postup radnice kvituje, vedoucí Klubu Sluníčko už takové nadšení nesdílí. „Pro mě osobně je stěhování fungujících zařízení úplná hloupost. Před šesti, sedmi lety nás město stěhovalo do nynějších prostor. Do úprav dalo spoustu peněz, vše se zařídilo ku prospěchu dětí. Nyní chce město tyto peníze zase zničit a dát další k vybudování ucházejících prostor v Zelenkově vile. To mi hlava nebere,“ okomentovala situaci Eva Lebedová.

Podle ní má město možnost postavit úplně novou školku podle nejlepších moderních možností a investice do desítek let staré budovy, která ale potřebám spolků vyhovuji, ji přijde zbytečná. „Nelíbí se mi to. Pravá ruka neví, co dělá levá. To je moc špatné,“ dodala.

To ředitelka Mateřských škol Kutná Hora vnímá potencionální obnovu mateřské školy v Trebišovské ulici jinak. „Renovaci bývalé MŠ vnímám pozitivně a dokonce bych se nebála vyslovit, že by to bylo nejenom moje velké přání, ale jistě i přání všech potencionálních rodičů našeho města,“ uvedla Pavla Berková s tím, že si je vědoma potřeby velké renovace celé budovy a zahrady.

Kdyby ale k takovému kroku jednou opravdu došlo, bylo by to podle ní pozitivní a zvlášť pro rodiče přínosné. „Od toho okamžiku by byla pravděpodobně vždy zaručená místa pro přijetí i mladších dětí. Nebo by se při nezájmu o místo v MŠ snížil počet dětí na třídách v ostatních školkách naší organizace. V současné době máme totiž  na třídách převážně 28 zapsaných dětí,“ uzavřela Pavla Berková.