Po dva dny se intenzivně věnovali dvanácti dětem s autismem, opožděným vývojem nebo problémovým chováním a jejich rodičům, kterým odpovídali na všechny jejich dotazy. Uskutečnila se také beseda o řešení problémového chování u dětí s několika klientskými rodinami, kterou vedl dětský psycholog pan Jens Erik Skar.

"Pracovníci střediska se znovu utvrdili v behaviorálních postupech používaných při práci s dětmi a rodinami, při kterých dítě prospívá a učí se, když má klidné, důsledné a láskyplné vedení od rodiče. Behaviorální metoda je definována jako přístup, který používá techniky a strategie napomáhající redukovat nevhodné chování a nahrazovat jej alternativním (vhodným) chováním. Souběžně se pracuje na nových dovednostech, aby dítě lépe zvládalo adaptaci ve svém i novém prostředí, sebeobsluhu, komunikaci, učení, hru a sociální vztahy," popsala Dita Hiřmanová, koordinátor aktivit Střediska Na Sioně.