Na přestavbu bývalého dětského pavilonu uvolnilo město ze své kasy milion korun, 3,6 milionu pak přispěl v rámci dotace Středočeský kraj.

„Za dotaci od města jsme pořídili významnou část potřebného vybavení, konkrétně se jedná o elektrická polohovací lůžka, včetně stolků, elektronickou myčku podložních mís, injekční dávkovače sloužící k přesné aplikaci léků, kardiologická křesla a WC židle,“ uvedl primář LDN Zdeněk Heřmánek a poděkoval všem, kteří se o otevření stanice zasloužili.

Stanice paliativní péče disponuje třemi jednolůžkovými pokoji a šesti dvoulůžkovými. „Můžeme nabídnout malé pokoje s vlastním sociálním zázemím, na některých i s vlastní kuchyňkou. V našich úvahách o celkovém vzhledu stanice bylo cílem dosáhnout co nejcivilnější dojem a navodit aspoň z části pocit domácího prostředí, lišícího se od běžného nemocničního prostředí,“ vysvětlil Heřmánek s tím, že nyní je zde hospitalizováno již pět pacientů a v brzy bude velmi pravděpodobně kapacita lůžek naplněna.

Stanice paliativní péče léčebny přijímá dospělé pacienty v pokročilém a posledním, takzvaném terminálním, stádiu onemocnění s předpokládanou délkou života kratší než 6 měsíců. Nejčastěji ale ne delší než jeden měsíc.

„Fungujeme pro ty, jež potřebují úlevu od bolesti nebo jiných závažných symptomů snižujících kvalitu života, a domácí péče není možná nebo již nestačí. Nejsme omezení pouze na překlad pacientů z nemocnice, je možné i přijímat pacienty z domácího prostředí,“ popsal Heřmánek.

O umístění může být požádáno prostřednictvím ošetřujícího lékaře u těch pacientů, kteří jsou v terminálním stádiu svého onemocnění, a to jak s diagnózou onkologickou, tedy zhoubným nádorem, tak i neonkologickou, jedná se například o konečná stadia srdečního selhání, plicního onemocnění, neurodegenerativních onemocnění, demencí a podobně.

„Cílem je umožnit pacientům prožít co možná nejlépe zbývající dny života a to pokud možno i s jejich blízkými. Stanice paliativní péče nabízí komplexní péči, což v praxi znamená, že kromě medicínské a ošetřovatelské paliativní péče, zaměřené zejména na léčbu symptomů onemocnění, nabízíme i rehabilitační, duchovní, sociální a psychologickou podporu. Spolupráce a kontakt s rodinou je nesmírně důležitý. S tím souvisí i to, že samozřejmostí je možnost přítomnosti rodinných příslušníků prakticky 24 hodin denně na pokoji spolu pacientem,“ dodal Zdeněk Heřmánek.

Stanice paliativní péče vznikla transformací a vyčleněním jedné ze tří stanic Léčebny dlouhodobě nemocných. „Filozofií jejího vzniku je koncentrace péče o umírající pacienty, o které jsme se až doposud v rámci Léčebny dlouhodobě nemocných starali napříč všemi stanicemi, což byla situace ne vždy zcela vyhovující, ať už pro nedostatečnou intimitu, komfort a zázemí pacientů, nebo kvůli jistým omezením pro styk s rodinou,“ říká Zdeněk Heřmánek

Organizačně tedy stanice paliativní péče spadá nadále pod primariát LDN. Došlo ale k centralizaci péče o umírající a tím ke specifickému zaměření péče. S tím souvisí žádoucí specializace pečujícího týmu a jeho potřeba neustálého prohlubování kvalifikace, a to nejen stávajícího lékařského personálu, ale i ošetřovatelského týmu, tedy sester, ošetřovatelek a sanitářů. V týmu nechybí fyzioterapeuti, sociální pracovnice, psychologická podpora

Vedení Stanice paliativní péče hodlá prohloubit spolupráci s dobrovolnickým centrem v nemocnici, které již několik let funguje ve spolupráci s Oblastní Charitou v Kutné Hoře. Nezbytnou součástí je a bude duchovní péče a rozvoj již fungující spolupráce s duchovními Římsko-katolické farnosti v Kutné Hoře

„Samozřejmě se nebráníme spolupráci ani s jinými denominacemi a to dle konkrétních požadavků nejen pacientů, ale i jejich rodinných příslušníků, neboť péče o pacienta má být komplexní a to znamená i úzkou spolupráci s rodinou a blízkými. Chtěli bychom vybudovat skutečný tým nadšených lidí, nejen profesionálů, ale i dobrovolníků, kteří se budou realizovat v tomto nelehkém, ale potřebném typu péče,“ uzavřel Zdeněk Heřmánek