Protipovodňová opatření začala vznikat loni v létě 
a předcházela jim pětiletá příprava. Zábrany byly postaveny na pravém břehu řeky Sázavy a pravém břehu Ostrovského potoka. Bariéru o délce téměř dvou kilometrů tvoří železobetonové zdi s podzemní stěnou. V úseku pod ústím Ostrovského potoka plní funkci protipovodňové bariéry násep železniční tratě.

Problémy s velkou vodou mělo město každé dva roky, nejhorší situace byla v letech 2002 a 2006. Domy v okolí Sázavy byly tehdy zatopeny až do výše jednoho metru. Radnice měla s odstraňováním povodňových škod nemalé výdaje. „Rekonstruovali jsme například lávku u stadionu, která byla povodní částečně poškozena. Ta byla udělána úplně nově," uvedl již dříve starosta Martin Hujer.

Stavba protipovodňových opatření ve Zruči nad Sázavou byla financována z dotace ministerstva zemědělství na podporu prevence před povodněmi.
Druhá etapa programu, jehož cílem je snížení úrovně ohrožení a povodňových rizik v záplavových územích vodních toků, byla zahájena v roce 2007 a letos by měla být ukončena.