„Dopravu v obou směrech přesuneme ve čtvrtek 2. května na mostní provizorium, jehož součástí bude také lávka pro pěší. Rychlost na něm bude snížena na 30 km/h maximálně,“ předeslal mluvčí Ředitelství silnic a dálnic pro Středočeský kraj Jiří Veselý. V uvedený den se však místem ještě jezdilo bez omezení.

Příprava mostního provizoria před rekonstrukcí mostu s evidenčním číslem 2-017 v Nových Dvorech | Video: Deník/Luboš Hájek

Vzhledem ke stávajícímu stavebně-technickému stavu současného mostu bylo rozhodnuto o provedení komplexní přestavby. „Projektová dokumentace řeší závady identifikované mimořádnou mostní prohlídkou a je vyhotovena na základě diagnostického průzkumu. Ze závěrů vyplývá, že stav mostu je na sedmimístné stupnici klasifikace na stupni číslo pět, to znamená špatný,“ vysvětlil Jiří Veselý.

Ten dále sdělil, že stávající mostní konstrukce je v nevyhovujícím stavu. Zatékání do ní výrazně omezuje její další životnost. „Most je prakticky na konci životnosti. Navíc je tato trasa zvažována pro přepravu komponent pro dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany formou nadrozměrného nákladu,“ dodal Veselý.

Z toho důvodu bylo rozhodnuto o demolici současného mostního objektu a následné výstavbě nového. Jeho celková délka bude 18,6 metru, celková šířka 14,3 metru. „Most se bude sestávat z předpjatých nosníků tvaru T a bude o jednom poli. V rámci stavby dojde také na opravu předmostí a provedena bude také přeložka elektro a sdělovacího vedení,“ zmínil Jiří Veselý některé technické záležitosti.

Zhotovitelem vybraným na základě veřejné soutěže je společnost M-Silnice, která provede práce za 21,19 milionu korun bez daně z přidané hodnoty. Uvedení zrekonstruovaného mostu do provozu se předpokládá letos v říjnu.

Na silnici I/2 mezi kutnohorským Malínem a Novými Dvory jde v krátké době o rekonstrukci už třetího mostu. Ty s evidenčními čísly 2-016 přes říčku Vrchlici a 2-014 nad silnicí I/38 byly opraveny na podzim roku 2023.