Ke Krajskému soudu v Praze, pod který spadá i kutnohorský okres, bylo podáno jednačtyřicet stížností. Soudci mají na rozhodnutí dvacet dní, do té doby se nesmějí v dotčených obcích konat ustavující zastupitelstva. „Záleží na rozhodnutí soudu, jestli se budou konat nové volby. Teoreticky to možné je. Soud spolu s rozhodnutím vydá zároveň další pokyny, jak postupovat,“ uvedl tiskový mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

V Kutné Hoře podalo uskupení Město pro lidi, důvodem je kauza falešných předvolebních letáků, které měly údajně Město PRO lidi a jeho lídra Martina Starého poškodit. „Nemáme z tohoto našeho rozhodnutí žádnou radost. Mají ale město po další čtyři roky vést také strany, od jejichž členů pochází falešné letáky? To nepovažujeme za možné. Věříme, že se vše v dohledné době vyšetří a pravda vyjde najevo. Stali jsme se obětí nefér manipulace s veřejným míněním,“ uvedl Starý.

Město pro lidi podalo návrh až předposlední možný den ve chvíli, kdy bylo jasné, že nebude součástí nově vznikající koalice. „Proto Město PRO lidi tuto možnost zvažovalo již od samého počátku, přestože se stalo vítězem letošních voleb. Podání k soudu není úplně jednoduchou záležitostí, na sehnání všech potřebných dokumentů je třeba čas i rada právníků,“ konstatovala Kateřina Špalková (Město pro lidi) s tím, že podání návrhu odhlasovali členové sdružení na členské schůzi.

Nové volby by se ale mohly konat také v Horušicích. Tady podnět podalo sdružení Naše obec – náš domov v čele se současnou starostkou Jaroslavou Radovnickou. Důvodem je údajné pochybení při sčítání hlasů. Sdružení ve volbách skončilo druhé za vítězným uskupením Horušáci. „Domníváme se, že byly ovlivněny výsledky voleb při přepočítávání hlasů. Komise podle všeho nepracovala tak, jak měla,“ uvedla Jaroslava Radovnická s tím, že rozhodnutí podat návrh na neplatnost voleb dlouho zvažovala.

Nespokojení jsou s výsledky voleb také v Chlístovicích. Kdo konkrétně za podaným návrhem stojí a co je jeho důvodem, se ale zjistit nepodařilo. Nevím, kdo návrh podal,“ uvedl současný starosta Chlístovic Jaroslav Douda (KSČM), jehož strana volby v obci vyhrála. Podle mluvčí Krajského soudu v Praze Jitky Kubešové je veřejný pouze seznam podání, tedy obcí, nikoliv těch, kteří námitky vznesli. „Jednotliví účastníci řízení veřejně dohledatelní nejsou,“ řekla Kubešová.

Deník má ale k dispozici text návrhu, za kterým podle všeho stojí neoprávněná manipulace s volební urnou. „K mému závěru mne vede skutečnost, že dvě členky okrskové volební komise, které jely k občanům s přenosnou volební schránkou, prohlásily při návratu, že v místní části Zdeslavice odvolili do přenosné volební schránky na jedné konkrétní adrese všichni zde trvale hlášení občané. Tato informace se zdála podezřelá, protože někteří z těchto trvale hlášených občanů se v obci dlouhodobě nezdržují, neboť bydlí v jiných obcích a je o nich obecně známo, že celé dekády volit nechodí,“ stojí mimo jiné v návrhu. „Dále členky okrskové volební komise, které jely k voličům s přenosnou volební schránkou, nabízely hlasování občanům, kteří o tuto službu vůbec nepožádali,“ zmiňuje dále návrh.

Kdy budou nové volby? 
Obecní volby se konaly 5. a 6. října. Desetidenní lhůta pro podání námitek začala platit ve středu 10. října a vypršela v pátek 19. října soudci mají na vyhodnocení stížností 20 dní, pak vynesou rozsudek po vynesení rozsudku běží patnáctidenní lhůta na nabytí právní moci, ve které lze zároveň proti němu podat námitky, nebudou-li námitky podány, musí ministr vnitra podle volebního zákona do 30 dnů vyhlásit nové komunální volby.

Dodatečné volby, opakované volby a opakované hlasování a nové volby se konají v jednom dni; hlasování začíná v 7.00 hodin a končí ve 22.00 hodin.