„Návrhy na vyhlášení nových voleb obdrželo Ministerstvo vnitra prostřednictvím krajských úřadů,“ uvedla Hana Malá z odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra.

Nové volby vyjdou přibližně na 65 tisíc korun. „Tato částka odpovídá tomu, že se konají nové volby v obci do 500 obyvatel. Částku tvoří dotace pro krajský úřad, pověřený obecní úřad a obec a dále náklady na tisk a distribuci hlasovacích lístků. Výsledné vyúčtování provádí příslušná obec v součinnosti s Ministerstvem financí,“ doplnila Malá.

Nové volby budou pouze jednodenní, konat se budou v době od 7 do 22 hodin. Občané Onomyšle už s nimi počítají. O jejich konání totiž informovala na jednání zastupitelů dosavadní starostka obce Olga Ladrová (STAN). Byla to právě ona spolu se svými spolustraníky a dosavadními místostarosty, Jitkou Kocourkovou a Jiřím Švarcem, kdo na ustavujícím zasedání nesložil slib. Tím podle zákona o obcích jejich mandáty zanikly.

Ze sedmičlenného zastupitelstva se tak rázem stalo čtyřčlenné. Jenže i „pokleslé“ zastupitelstvo je usnášení schopné a to až do konání nových voleb. „I takovéto zastupitelstvo nadále zůstává nejvyšším orgánem obce, konají se jeho zasedání a je možné přijímat usnesení, byť rozhodovací pravomoc je omezena paragrafem 90 zákona o obcích. K přijímání platných usnesení zastupitelstva obce je zapotřebí hlasu nadpoloviční většiny počítané z počtu reálně obsazených mandátů,“ vysvětlila Malá.

Zároveň má neúplné zastupitelstvo nárok vyhradit si k rozhodování pravomoci v samostatné působnosti obce a rozhodovat tak o záležitostech, které nejsou v zákoně o obcích upraveny a o kterých jinak rozhoduje starosta obce.

Čtyři zastupitelé v Onomyšli, kteří slib řádně složili, přesně téhle možnosti využili a celkem nekompromisně si „nadiktovali“, o čem budou až do nových voleb rozhodovat. Zastupitelstvo obce tak kupříkladu bude schvalovat všechny hotovostní platby a bankovní převody v celkové výši plnění pět tisíc korun a více, kromě platu hospodářky a měsíčních odměn dosavadní starostky a místostarostů. Dále bude schvalovat veškeré nově uzavřené smlouvy na dodávku zboží a služeb ve stejné výši plnění jako v předchozím případě.

To ale není zdaleka všechno. Zastupitelé si na svém zasedání tento týden rovněž odsouhlasili, že budou schvalovat nově uzavírané dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.

Zároveň si odsouhlasili i termíny svých zasedání, do nových voleb jich stihnou pět. Dosavadní starostce, stejně jako místostarostce Jitce Kocourkové, se to sice příliš nelíbilo, jenže měly smůlu. Ačkoliv obě spolu s místostarostou Jiřím Švarcem zůstávají až do nových voleb ve svých funkcích, kartami míchají Jana Šindelářová (SNK „Patroni obcí“), Kateřina Klečáková (SNK „Spolek obcí KROM“), Lucie Mastíková (SNK „Spolek obcí KROM“) a Pavel Novák (SNK „Spolek obcí KROM“), kteří spojili síly.

Ostatně i na to při zasedání zastupitelů starostka poukázala a snažila se tím vysvětlit, proč vlastně se svými spolustraníky nesložili slib. „Měli jsme dost procent a vy jste se spojili proti nám a spolupráce nebyla možná. Položili jsme to z toho důvodu, že by z naší strany starosta nevzešel,“ řekla Ladrová. De facto se tak přiznala k tomu, že nerespektovala volební zákon proto, aby mohla být znovu starostkou.

O její touze řídit vlastně svědčí celý průběh zastupitelstva. Nejenže se přítomní z řad veřejnosti museli na zasedání zapsat na prezenční listinu, starostka navíc měla problém s jakýmkoliv pořizováním audiozáznamů s tím, že povolit ho může jedině ona. Ministerstvo vnitra je ale jiného názoru.

„Jednání zastupitelstva obce je podle § 93 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. veřejné. Každý je oprávněn pořizovat si pro své účely zvukový záznam zasedání zastupitelstva obce, a to včetně proslovů či jiných projevů soukromých osob,“ stojí ve stanovisku ministerstva. Zastupitelstvo obce tak nemůže bránit přítomné veřejnosti, aby si pořizovala zvukové nebo obrazové záznamy z jeho zasedání.

Obec bude až do nových voleb fungovat v rozpočtovém provizoriu, to znamená, že se budou schvalovat jen nejnutnější výdaje do doby, než bude schválený rozpočet a to včetně výdajů na rozjeté akce. Prostředky na jakékoliv nové akce se v době rozpočtového provizoria neuvolňují, což brzdí rozvoj obce.

Situace, která se v Onomyšli odehrála po říjnových volbách, se přitom teoreticky může opakovat. „Volební zákon nikterak nenařizuje, kolikrát se nové volby v dané obci mohou v rámci jednoho funkčního období maximálně konat,“ uvedla Hana Malá. Nyní tak bude záležet jen na tom, jak nové volby dopadnou a jak se kandidáti budou ochotní smířit s jejich výsledkem.