„Původní programy byly zrušeny v důsledku novelizace zákona," potvrdil místostarosta města Vlastislav Málek. Vedení města se obávalo, že by dotace nemusely být schválené v důsledku nesplnění podmínek, které byly novelou pozměněny. Schvalování grantových programů v rámci sportu totiž v Čáslavi přišlo na řadu ke schvalování ve chvíli, kdy byla novela čerstvě přijatá. „Novela přesně určuje, jaké konkrétně mají mít ty programy náležitosti a jak přesně má vypadat příslušná žádost," dodal místostarosta.

Situace se v současné době týká jen města Čáslav, které schvalování grantů zastihlo v poměrně nešťastnou dobu. „My už grantové programy schválené máme, ale ta novela je skutečně nešťastná. Příští granty budeme samozřejmě muset vypsat v souladu s ní," uvedl Pavel Ladra, který má na starosti grantové programy na městském úřadě v Kutné Hoře. Ani ve Zruči nad Sázavou problém neřeší, protože všechny žádosti měli uzavřené již na konci ledna a stávající novela se jich tedy nijak nedotkla. V Uhlířských Janovicích naproti tomu budou grantové programy teprve řešit. „Zasedání zastupitelstva máme až v červnu. Pokud budeme řešit nějaké granty, pak samozřejmě v souladu s novelou," uvedl starosta Jiří Buchta.

K novelizaci zákona a následným komplikacím se žádostmi, Málek dále uvedl, že je také povinností města žádost zveřejnit na úřední desce. „My jsme to měli zveřejněno pouze na webových stránkách," podotkl Málek. „Novela upravuje ještě to, že pokud se budou poskytovat dotace na sportovní programy, je nutné následně s příjemcem uzavřít veřejnoprávní smlouvu. Ta se také musí zveřejňovat. Tohle všechno jsme v těch původních žádostech neměli," doplnil Málek.

Celý problém nastal v tom, že novela byla v parlamentu připravovaná, ale senát ji neodsouhlasil a vrátil do poslanecké sněmovny k projednávání. Tím se doba prodloužila a finálně ji parlament projednal až v březnu. „Byla to otázka spíše drobností a administrativních věcí, nicméně jsme zvažovali, zda to riskovat a kvůli drobnostem třeba o dotaci přijít, protože by nebyla schválená. Na hraně tam byla zejména ta úřední deska," podotkl Vlastislav Málek.

Programy v Čáslavi však nebyly zrušeny úplně a město celou věc začalo okamžitě řešit. V současné chvíli mohou žadatelé podávat nové žádosti. a to až do 30. dubna. V květnu kvůli tomu bude mimořádně zasedat i zastupitelstvo Města Čáslavi. „V tomto případě je výše dotace v kompetenci zastupitelstva. Řádné zasedání by bylo až v červnu. My ale víme, že žadatelé na peníze čekají, proto svoláme mimořádné zasedání již v květnu, kde se budeme žádostmi zabývat," doplnil Málek k vyhlášení nových programů v souladu s novelou.