Výběrová komise složená ze zástupců města, kulturních institucí a Středočeského kraje hodnotila kompetence a vize celkem čtyř kandidátů. „Komise v rámci výběrového řízení hodnotila kandidáty z několik hledisek: výstavního, prezentačního, vzdělávacího, sbírkotvorného, společensko-organizačního, personálního a finančního,” vysvětlil hodnotící kritéria radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda.

U vítězné kandidátky členové komise pozitivně hodnotili zejména komplexitu jejího výkonu, a to jak z hlediska muzejní praxe, tak z hlediska komunikace. „Lenka Mazačová na nás zapůsobila svými rozsáhlými zkušenostmi a komunikačními schopnostmi. Ocenili jsme rovněž její povědomí o povinnostech muzea jako sbírkové instituce. Věříme, že pod vedením Lenky Mazačové má České muzeum stříbra potenciál stát se tvůrcem dialogu mezi různými aktéry kulturního a společenského života nejen v kutnohorském regionu,” doplnil rozhodnutí výběrové komise radní Švenda.

Krajští radní v závěru loňského roku odvolali z pozici ředitelky Českého muzea stříbra Světlanu Hrabánkovou. Bývalá ředitelka skončila ve funkci 31. prosince 2021. Poté kraj vyhlásil výběrové řízení na nové vedení Českého muzea stříbra v Kutné Hoře. Lenka Mazačová by měla do funkce ředitelky Českého muzea stříbra nastoupit 1. května 2022.