Situace je komplikovaná v tom, že ji žádným způsobem neřeší zákon. Zřizovatel, v tomto případě město Kutná Hora, totiž může vyhlásit konkurz na nového ředitele jen v případě, že by dosavadní ředitel podal výpověď. V opačném případě konkurz vypsat nemůže, neboť daná škola ředitele má.

„Pokud ředitel školy, který se stal uvolněným členem rady města, na místě ředitele školy neskončí, nastoupí ve škole takzvanou překážku v práci. Školský zákon výslovně uvádí, že šestileté funkční období ředitele se prodlužuje o dobu, po kterou byl ředitel uvolněn pro výkon veřejné funkce. Zřizovatel pak může jmenovat zástupce ředitele,“ uvedla Aneta Lednová z oddělení vnějších vztahů ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Podle Milady Nechojdomové z kutnohorského odboru památkové péče, školství a kultury tak řešení současné situace zcela leží na bedrech nového místostarosty, který musí agendu svému zástupci předat. „Původně jsem měl v plánu být neuvolněným místostarostou až doby, než funkci ředitele předám, to ale z mnoha důvodů nešlo. V současné době ještě učím a připravuji předání funkce svému zástupci,“ vysvětlil Šnajdr.

Kdo jej ve funkci ředitele bude zastupovat, ale prozradit nechtěl. „Dotyčný mi to ještě musí potvrdit. Funkci předám do konce pololetí školního roku,“ řekl Šnajdr. Podle něj totiž nejde právě o jednoduchý úkon a předávat ředitelskou funkci dříve, než budou hotová pololetní vysvědčení, by nebylo pro školu dobré.

Posílání ředitelského platu na dobročinné účely však není jediná věc, kterou „šokoval“ kutnohorskou veřejnost. V duchu pirátského programu, jehož stěžejní myšlenkou je transparentnost, totiž jen dva dny po svém jmenování do funkce místostarosty města zveřejnil svoje majetkové poměry. A sklidil za to jen pozitivní reakce.

„Nemám co skrývat. Zároveň jsem nechtěl být z ničeho obviňován, například z kumulování funkcí. Ředitelský plat tak budu posílat na dobročinné účely. Až ve funkci místostarosty skončím, zveřejním svoje majetkové poměry znovu,“ doplnil ke svému kroku Šnajdr.

close Majetkové přiznání kutnohorského místostarosty Víta Šnajdra. info Zdroj: FB Víta Šnajdra zoom_in