„Pokud by měl přechod kutnohorské nemocnice pod kraj současný ředitel nadále sabotovat, budeme se muset obrátit na orgány činné v trestním řízení a podat žalobu pro trestný čin obecného ohrožení pacientů, kteří budou v kutnohorské nemocnici ležet na přelomu prosince a ledna,“ pronesl mimo jiné středočeský hejtman. Rath přitom ke své kritice využil toho, že Martin Suchánek odmítl krajskému špitálu v Kolíně, budoucímu provozovateli místní nemocnice, vydat zdravotnickou dokumentaci. A to prý znemožňuje nezbytnou registraci nemocnice v Kutné Hoře.

Suchánek však oponuje tím, že jedná zcela v souladu s platnými zákony. „V případě zániku zdravotnického zařízení má být zdravotnická dokumentace předána do 15 dnů tomu správnímu orgánu, který zařízení vydal registraci. Registraci vydal Středočeský kraj, takže my se budeme chovat podle zákona,“ řekl na svou obranu Suchánek.

„Jak kraj poté s dokumentací naloží, je nám v podstatě jedno,“ dodal Suchánek. „Musím se chovat tak, jak mi nařizují zákony České republiky. I hejtman by měl vědět, že existuje nějaký právní rámec, ve kterém se musíme pohybovat,“ poznamenal ještě ředitel kutnohorské nemocnice. Informace o zdravotnické dokumentaci potvrdil také starosta města Ivo Šalátek.

Suchánek: V této fázi převodu zaspal kraj

Hejtman své čtvrteční útoky na adresu ředitele místního špitálu doplnil ještě o podezření, že brání převodu ze zištných důvodů. Suchánek prý hodlá nemocnici sám zprivatizovat. „Tak tomu rozhodně není. Nabízíme pouze model fungování nemocnice nadále ve vlastnictví města. My bychom pouze převzali část obchodního podílu. Městu by zůstaly kontrolní funkce,“ poznamenal k návrhu, který předložil vedení města společně s primářem Oščipovským ředitel nemocnice. Že by sám dělal kraji obstrukce, rezolutně odmítl. Podle jeho názoru je to naopak právě Středočeský kraj, který v této fázi celého procesu zaspal. Zástupci kraje prý například bez omluvy nedorazili na jednání komise, na němž jsou náležitosti převodu pravidelně konzultovány.

Odbory chtějí převod pracovních smluv

Podivný konflikt, který hejtman vyvolal, je zřejmě důsledkem déle trvající nervozity, která mezi reprezentací kraje a ředitelstvím místního špitálu panuje. Její příčinou je přitom s největší pravděpodobností problematická situace kolem způsobu přechodu nemocničního personálu pod nového zaměstnavatele, kterým bude nemocnice Kolín.

Jak jsme již informovali, kraj zaměstnancům kutnohorské nemocnice ustoupil a již nehodlá v nových pracovních smlouvách požadovat tříměsíční zkušební dobu. Kutnohorské nemocniční odbory však přišly s novým požadavkem, aby pracovně právní vztahy společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. převzal budoucí provozovatel zdravotnického zařízení jako jeden celek. V platnosti by tak zůstaly současné pracovní smlouvy lékařů, jen pod hlavičkou „Kolína.“

Došlo by k takzvanému přechodu práv a povinností z pracovně právních vztahů. Vedení Oblastní nemocnice Kolín s touto formou řešení pracovně právních vztahů však zatím nesouhlasí. „Kolínská nemocnice se obává možných rizik, vyplývajících z obsahu stávajících smluv. Údajně neví, jestli v nich náhodou nejsou zlaté padáky, nepřiměřené platy a podobně,“ upřesnil starosta Kutné Hory Ivo Šalátek.

Podle jeho slov však byl ředitel kolínské nemocnice Petr Chudomel ujištěn, že se podobné problémy nevyskytnou, za což je kutnohorská radnice ochotna převzít odpovědnost i garance. Podle Šalátka by zmíněná forma převodu pracovně právních vztahů jako jednoho celku byla bezpečnější pro zaměstnance, výhodnější pro Kolín a nakonec i pro kutnohorskou radnici, které by nehrozily výplaty odstupného lékařům.

Nemocnici chybí nutná registrace

Personální problémy spojené s převodem nemocnice na kraj jsou přitom značným rizikem hlavně pro pacienty. Není totiž vůbec jisté, v jakém rozsahu a zda vůbec bude s první minutou nového roku v místní nemocnici poskytována zdravotní péče.

Aby mohla nemocnice bezproblémově fungovat, musí pro ni totiž kolínské ředitelství zažádat o novou registraci na krajském úřadě a ministerstvu zdravotnictví. To však nyní může jen stěží. Postrádá totiž podepsané smlouvy s kutnohorským personálem. A ten zatím vyčkává na konečný verdikt zastupitelů k převodu, který zazní na jednání samosprávy až 15. prosince. Na rozdíl od starosty města Ivo Šalátka, který považuje toto hlasování za formální potvrzení již několikrát schváleného záměru, si od něj zřejmě slibují něco jiného.

I po případném odsouhlasení převodu bude mít kolínská nemocnice na splnění nezbytných administrativních náležitostí registrace do konce roku pouze několik dní. A hejtman David Rath již přišel s prvním pesimistickým scénářem. „Bohužel třeba registraci na kutnohorskou nemocnici tedy nebudeme mít samostatnou, ale pod registrací kolínské nemocnice. Je to velký hazard s osudem kutnohorské nemocnice,“ pronesl ve čtvrtek v Kutné Hoře Rath.

Ředitel kolínského špitálu Petr Chudomel starostu Kutné Hory prý zase ujistil, že registraci stihnout lze i v tomto šibeničním termínu. Jisté je jedno, základem musí být dohoda s lékaři na pracovních smlouvách. Ale v jakém režimu bude nemocnice 1. ledna fungovat, teď díky tomu neví s jistotou nikdo.