Ve zvonici věže kostela sv. Ondřeje, nazývaného také Sionský kostelík, zaujal zvon Josef místo vedle zvonu Ondřej odlitého roku 1509 renomovaným kutnohorským zvonařem Ondřejem Ptáčkem k uctění památky Jana Roháče z Dubé. Jméno Josef nese nový zvon na památku chlístovického rodáka Josefa Strnada, rolníka, legionáře a odbojáře popraveného nacisty roku 1943 v Drážďanech.

close Osazení nového zvonu do zvonice kostela sv. Ondřeje v Chlístovicích, MUDr. Květa Bačkorová. info Zdroj: Deník/Jan Šmok zoom_in Květa Bačkorová, zakladatelka spolku Sionský kostelík a donátorka zvonu.

Zvon nechala vyrobit ve zvonařství Michala Votruby v Myslkovicích vnučka Josefa Strnada, zubní lékařka a chlístovická rodačka Květa Bačkorová, výtvarná výzdoba je dílem sochaře Jaroslava Hylase z Kolína.

Poslední přání Josefa Strnada

Sobotní slavnost začala pietním aktem u pomníku padlým v obou světových válkách v Chlístovicích, kde si přítomní připomněli zejména osobnost Josefa Strnada. Po vypuknutí první světové války sloužil Josef Strnad v rakousko - uherské armádě, v listopadu 1914 padl do zajetí, v červnu 1916 vstoupil do československé legie v Rusku a zúčastnil se bitvy u Zborova. Za druhé světové války spolupracoval s odbojovou skupinou Národní obranný svaz, byl zatčen a od jara 1942 vězněn. 

Pietní akt u pomníku padlým v obou světových válkách v Chlístovicích:

Osazení nového zvonu do zvonice kostela sv. Ondřeje v Chlístovicích, pietní akt u pomníku padlým v obou světových válkách. | Video: Jan Šmok

15. října 1943 byl popraven v Drážďanech. Josefa Strnada připomíná i pamětní deska umístěná na schodišti ke zvonům. Na té najdeme také úryvek z posledního dopisu manželce Anežce a dětem datovaného v den popravy: "…a postarejte se s kolaturou ještě o jeden zvon do kostela na Sioně," přál si těsně před smrtí Josef Strnad. Toto poslední přání vyplnila po osmdesáti letech jeho vnučka, zubní lékařka a zakladatelka spolku Sionský kostelík Květa Bačkorová.

"Od dětství vím - babička a tatínek mi to říkali - že to (pořízení zvonu - pozn. red) bylo přání mého dědy Josefa," svěřila se Květa Bačkorová v rozhovoru pro říjnový farní zpravodaj s tím, že situace rodiny po válce a v 50. letech ale nebyla vůbec příznivá, takže přání nemohli dostát. "Od jisté doby jsem si tajně šetřila peníze, co kdyby… Najednou, když byla opravena věž kostela, napadlo mě, že je to příležitost toto přání uskutečnit, a povedlo se," dodala donátorka.

Průvod ke kostelu a požehnání nového zvonu:

Osazení nového zvonu do zvonice kostela sv. Ondřeje v Chlístovicích, průvod ke kostelu a požehnání zvonu. | Video: Jan Šmok

Po pietním aktu se vydal slavnostní průvod vedený povozem s novým zvonem na návrší ke kostelu sv. Ondřeje, kde nový zvon požehnal kutnohorský arciděkan Vladislav Brokeš. Zvon byl poté vytažen párem koní na věž kostela. O nevšední podívanou pro množství přihlížejících se postaral architekt Vít Mlázovský, autor projektu vyzdvižení zvonu zmíněnou historickou metodou. Zvon byl následně po lyžinách ručně vtažen do zvonice a upevněn na zvonovou stolici. Celou slavnost doprovodila krátká mše a hudební program v kostele.

close Osazení nového zvonu do zvonice kostela sv. Ondřeje v Chlístovicích, pietní akt u pomníku padlým v obou světových válkách. info Zdroj: Deník/Jan Šmok zoom_in Nový zvon pro chlístovický kostel svatého Ondřeje byl pořízen nákladem chlístovické rodačky, zubní lékařky Květy Bačkorové. Byl pojmenován Josef, váží 380 kg a nese nápis "Neumlčeným hlasem volám já, Josef. Svatý Josefe, přímluvče, oroduj za nás!". Ve zvonici zaujal místo vedle zvonu Ondřej, odlitého roku 1509 renomovaným kutnohorským zvonařem Ondřejem Ptáčkem k uctění památky Jana Roháče z Dubé. Jméno Josef nese nový zvon na památku chlístovického rodáka Josefa Strnada, rolníka, legionáře a odbojáře popraveného nacisty roku 1943 v Drážďanech, dědečka Květy Bačkorové, která zvon nechala vyrobit ve zvonařství Michala Votruby v Myslkovicích. Výtvarná výzdoba je dílem sochaře Jaroslava Hylase z Kolína.