Podařilo se tak učinit další významný krok na cestě za instalací zvonu na věž kutnohorského chrámu, kde od rekvizice v roce 1942 chybí. Náklady na pořízení zvonu s příslušenstvím a jeho vyzdvižení do zvonice kostela jsou hrazeny z výtěžku veřejné sbírky Zvon pro Jakuba, na jejímž kontě se nashromáždilo do začátku května více jak 2,7 miliónu korun.

„Při modlitbě před odléváním zvonu jsem pamatoval i na všechny dárce, díky kterým se zvon mohl narodit. Nečekal jsem, že se najde tolik nadšených a štědrých donátorů. Všem patří velký dík,“ vzkázal z Astenu kutnohorský duchovní P. Jan Uhlíř.

Kutnohorský zvoník Martin Vosáhlo rozeznívá svatobarborské zvony už více jak čtvrt století.
Kutnohorský zvoník Martin Vosáhlo: Se zvonem se musí dýchat

Napjaté očekávání

Slavnostnímu okamžiku odlití zvonu ve zvonárně Royal Eijsbouts byli přítomni i zástupci Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora, arciděkan Jan Uhlíř a Soňa Telecká a zástupci pracovní skupiny pro veřejnou sbírku Zvon pro Jakuba Malvína Krepsová, Michaela Fajfrová a Eva Hnátková.

„Přijeli jsme do Astenu plni očekávání a možná i trochu nervozity. Každopádně, převládajícím pocitem byla určitě zvědavost, vždyť nový zvon pro kutnohorský kostel se neodlévá každý den a být přímo u jeho zrodu je něco, co se člověku poštěstí nejspíš jen jednou za život,“ řekla Eva Hnátková.

Před továrnou, kterou byste mezi nízkými rodinnými domky z typických červených cihel snadno přehlédli, přivítali Kutnohořany zvonař Petr Rudolf Manoušek s viceprezidentem firmy Joepem Van Brusselem a provedli je provozem. A potom nastalo… čekání!

„Zvonová hmota se zahřívala na požadovanou teplotu déle, než bylo původně plánováno, takže vlastní odlití zvonu se o tři hodiny zpozdilo, než bylo dosaženo potřebné teploty 1140 °C,“ vysvětlila Michaela Fajfrová.

Benefiční varhanní koncert se o víkendu konal v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře.
FOTO: Sbírku Zvon pro Jakuba podpořil benefiční varhanní koncert

Narodil se zvon

Čas ale rychle utekl a kýžený okamžik odlití zvonu Jakub Maria se přiblížil. Pracovníci zvonárny opatrně naplnili žhavou zvonovinou tavicí pánev zavěšenou na jeřábu a zamířili s ní k zvonové formě. Samotné nalévání roztaveného kovu do formy trvá jen pár minut a je hotovo. Zrodil se zvon.

„Celý proces jsme sledovali z bezpečné vzdálenosti několika metrů. Při vlastním nalévání rozžhavené zvonoviny do formy jsme prožívali zcela mimořádné pocity a napětí,“ popsala Malvína Krepsová.

Samotným odlitím práce zdaleka nekončí, nový zvon, skrytý dosud zrakům přihlížejících ve formě, bude zhruba deset dní pomalu chladnout. Po odstranění formy následují kosmetické úpravy, odstranění nálitků a nakonec očištění vodou a pískem. Hotový zvon bude převezen do Čech, kde se dočká vybavení hlavicí, kováním a srdcem a teprve potom se vydá na cestu do Kutné Hory.

Do Kutné Hory ho převezou v druhé polovině července

A jaký vlastně je nový kutnohorský zvon? „Dvou a půl tunový zvon Jakub Maria je odlit z nejčistšího bronzu složeného ze 78% mědi a 22% cínu. Spodní průměr zvonu je 1506 mm, výška 1523 mm. Srdce zvonu bude kované, zavěšené na kůži přepásané pojistným plechem. Výtvarného řešení, tedy výzdoby zvonu, se ujal akademický sochař Jaroslav Hylas. Pohon zvonu bude řešen jako kombinace ručního a elektrického ovládání a zvuk zvonu bude tvořit souhru se svatobarborskými zvony,“ uvedla Soňa Telecká.

Nový zvon bude do Kutné Hory přepraven v druhé polovině července, Kutnohořané si ho budou moci poprvé zblízka prohlédnout při oslavě svátku svatého Jakuba 23. července, kdy bude slavnostně požehnán diecézním biskupem Mons. Janem Vokálem a následně vystaven ve Vlašském dvoře. Na věž kostela bude vyzdvižen historickým způsobem v sobotu 14. října a poprvé se rozezní při děkovné bohoslužbě v den výročí posvěcení chrámu, v neděli 15. října.

Svatobarborský zvon Ludvík rozezněli kutnohorští zvoníci v neděli 23. dubna v poledne na nějakou dobu naposledy. Největší ze tří svatobarborských zvonů, jejichž hlasy znějí nad údolím Vrchlice z věže bývalé jezuitské koleje, bude svěřen do péče odborníků.
Blíží se odlévání zvonu pro Jakuba, znít začne v říjnu

Zvon Vít se vrátil domů po sedmdesáti letech

Střední Čechy - Není to jen kutnohorský kostel sv. Jakuba, jehož věž se po letech rozezní zvukem zvonů. I další svatostánky v regionu čekaly na své zvony dlouhá desetiletí.

Příkladem je například zvon sv. Jakub Větší pro kostelík ve Stříbrné Skalici Rovné. Z něj zvony nezněly plných sto let. Situace se ale změnila ani ne před dvěma lety, kdy pro kostel zvon vytvořil Petr Rudolf Manoušek, ten samý zvonař, který nyní odlil i zvon pro Kutnou Horu. Jeho dílo v Rovné váží 200 kilogramů. Je ze zvonoviny ze 78 procent mědi a 22 procent cínu. O jeho pořízení se zasloužilo místní sdružení pro ochranu přírody, krajiny a rozvoj života Stříbrnoskalicka.

Zvon se vrací také na kolínské Zálabí

Od podzimu 2015 mohou slýchat svůj zvon z kostela sv. Víta po dlouhé době také obyvatelé kolínského Zálabí. Zvon jménem Vít byl od druhé světové války uchovaný pod kůrem v kolínském chrámu sv. Bartoloměje. Roku 2014 se ale chrám dočkal hned trojice nových zvonů. Největším je Bartoloměj, který váží bezmála dvě tuny. A zvon Vít se tak mohl vrátit domů.

Dlouhé roky beze zvonu byl i libouňský kostel na Benešovsku. Minulý rok se to ale změnilo. Kardinál Dominik Duka požehnal 16. dubna při mši hned dva nové zvony pro kostel sv. Václava v Libouni. Větší nese jméno Panna Maria a sv. Barbora, patronka havířů, kteří kostel postavili. Menší zvon má označení sv. Václav a sv. Vojtěch. Na věži ale kdysi visely tři zvony. „Za první světové války byly sejmuty a odvezeny. V roce 1929 byly zdejšími občany zakoupeny zvony nové. Dlouho ale na zdejší věži nepobyly. Za německé okupace byly odvezeny," řekl libouňský patron Zdeněk Otradovec.

Nemálo zvonů z těch, které se podařilo zachránit, potřebují po dlouhých staletích své práce také restaurování. Příkladem může být vzácný zvon z roku 1475, který visí ve zvonici kostela Narození Panny Marie v Košicích na Kutnohorsku a patří k vůbec nejstarším zvonům regionu. Puklý zvon byl restaurován v sousedním Německu. Jednalo se o výjimečnou opravu složitým svařením, po níž byla provedena zvuková analýza a zvonu se vrátily chybějící tony.

Je to tu! V Malíně začali pracovat s arsenem.
Je to tu! V Malíně začali pracovat s arsenem