Nejdříve po ranní mši, sloužené v arciděkanském kostele sv. Jakuba biskupem Josefem Kajnekem, a poté ještě odpoledne, aby vyprovodil na trať účastníky druhého ročníku Běhu pro Zvon pořádaného Římskokatolickou farností Kutná Hora.