Po zrušení záměru na prodej obchodního podílu městské společnosti Tebis na lednové schůzi zastupitelstva se celý proces rozhodování o budoucnosti teplárny dostal v polovině volebního období fakticky na začátek. Situace plná nejasností nakonec výrazně připomínala stav, ve kterém se nachází místní nemocnice.

V současnosti by měl být vedením města zřízen tým odborníků, který byl podle vyjádření místostarosty Václava Zimmermanna pověřen předložením návrhů dalšího provozování Tebisu. „Termínem pro předložení variant provozování Tebisu je dvanáctý květen. Mimo jiné se zabýváme možností využití alternativních zdrojů energie,“ uvedl Zimmermann s tím, že jde o to, aby teplárna nebyla plně závislá pouze na plynu.

Schvalování a přípravu koncepce by měly podpořit ještě vykonané změny v dozorčí radě městské společnosti. Mezi členy vstoupili zastupitelka Venuše Železná a Tomáš Zach, který byl následně zvolen jejím předsedou a nahradil na tomto postu zastupitele Zdeňka Dvořáka.

Ať již budou změny jakékoliv, musí odborný tým i zastupitelé postupovat rychle, alespoň podle vyjádření několika oslovených občanů. Ale hlavně musí jednotlivým odběratelům zaručit, že je nečeká prudký růst cen tepla.