Hlasování trvá do poloviny června a občané mohou vyjádřit podporu i nesouhlas s některým z navržených projektů. Každý má totiž k dispozici pět hlasů kladných a dva záporné – a jen na něm záleží, zda je využije všechny.

Navržené projekty z Kutnohorska (název: požadované podpora)
Chytrá autobusová zastávka v obci Krchleby: 338 918 Kč
Vybudování psí louky v Čáslavi: 400 000 Kč
„Fit mami” ve Chmelišti: 156 770 Kč
Rekonstrukce veřejného osvětlení v Čekánově: 400 000 Kč
Knihovna jako vzdělávací a multifunkční veřejný prostor v Úžicích: 331 517 Kč
Přístřešky pro odpadové nádoby v obci Úžice: 176 000 Kč
Znovuoživení hřiště na „Čížkově skále” v Kutné Hoře: 235 000 Kč
Úsekové měření v částech obce Úžice – Nechyba a Benátky: 375 000 Kč
Vytvoření veřejného venkovního hřiště v Kutné Hoře: 395 000 Kč