V Kutné Hoře je pro tuto chvíli jasno: o přízeň voličů se bude ucházet dvanáct politických stran a uskupení. Jejich názvy ale městský úřad zveřejní nejdříve 16. srpna. Do té doby bude totiž úřad zkoumat správnost podaných kandidátek.

„Do pondělí 6. srpna mají možnost úprav ještě samy politické strany. Mohou měnit pořadí kandidátů, případně některé z nich z kandidátní listiny vyškrtnout,“ uvedla Lenka Šibravová z kutnohorského správního oddělení, která má na starosti evidenci obyvatel a volby.

Na úpravy kandidátních listin mají strany a uskupení přesně týden. V pondělí 13. srpna se totiž návrhy definitivně uzavřou. „Do té doby budeme kandidátky společně s jednotlivými uskupeními takříkajíc dolaďovat, tedy v případě, že objevíme nějakou chybu, vyzveme k nápravě. Někdy se třeba stává, že je kandidátka neúplná nebo na ní něco chybí. Spousta volebních stran kandiduje jako nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidát, v tom případě ale potřebují petice podepsanou voliči. Stává se ale, že těch podpisují tam málo,“ vysvětlila Šibravová.

Podle ní teď pracovníky úřadu čeká mravenčí práce. „"Všech dvanáct přihlášených kandidátních listin v Kutné Hoře má maximální možný počet kandidátů, což je dvacet sedm. My musíme všechny kandidáty ověřit – jestli skutečně existují, jestli dosáhli plnoletosti, jestli mají  trvalé bydliště v obci, ve které do obecního zastupitelstva kandidují nebo jestli mají české občanství," popsala Šibravová.

Jenže kutnohorský městský úřad nemá na starosti jen samotnou Kutnou Horu, ale také 74 dalších obcí. „Celkem musíme zkontrolovat devadesát jedna kandidátních listin. V Kutné hoře je prozatím přihlášeno 324 kandidátů, z okolních obcí je to 526 kandidátů,“ řekla Šibravová.

Jakmile kontrola ze strany úřadu skončí, musí být jména volebních stran a uskupení zveřejněna úřední desce a to nejpozději do 18. srpna. „Předpokládáme, že to stihneme do 16. srpna,“ doplnila Šibravová. Teprve tehdy bude definitivně jasné, kdo se chystá do obecních zastupitelstev kandidovat ve volebním období 2018 – 2022 kandidovat.