Hlavní organizátor celého projektu, občanské sdružení Denemark, se rozhodlo uspořádat besedu k plánované výstavbě. Ta se uskuteční na gymnáziu v prostorách hudební učebny. Zástupci petičního výboru již dříve avizovali, že petici kutnohorskému vedení, jemuž je dokument adresovaný a v němž občané požadují od města pomoc se zastavením stavby, předají až po uskutečnění právě této besedy a jejím výsledku. Zástupci sdružení Denemark zase několikrát zopakovali, že v žádném případě nechtěli jít proti nesouhlasu obyvatelů Žižkova a zároveň zdůraznili, že podcenili komunikaci a informovanost veřejnosti týkající se Zemělodi.  I proto se rozhodli besedu, kam je zvána nejširší veřejnost, uspořádat.

V rámci besedy bude nejdříve promítnut film a pak bude představen projekt, jeho technologie a myšlenka. Sdružení by především chtělo vyvrátit názory veřejnosti, že se jedná o stavbu ekologicky či jinak nebezpečnou. Na besedu byl pozván i velký propagátor stavby Zemělodí Jaroslav Dušek, který má bohužel v daném termínu představení, a nemůže se tak zúčastnit. Nicméně i tak sdružení vyjádřil podporu. Naopak se besedy zúčastní celá řada odborníků. Probírat se bude i legislativní problematika alternativních staveb.