„Na prvním stupni žáci vystřídali 4 až 5 dílniček, ve kterých se dozvěděli něco o 1. republice a vyzkoušeli si, jak se v té době žilo a pracovalo,“ řekla vyučující Stanislava Zoufalá.

Děti měly možnost si vyzkoušet psaní inkoustem, ale seznámili se také s tresty, jimiž učitelé v minulosti trestali neposedné žáky. Vyzkoušeli si klečení na hrachu i sezení v oslí lavici.

Žáci se seznámili také s významnými osobnostmi, například v oblasti sportu, a zahráli si některé hry, s nimiž trávili čas naši dědečkové a babičky v době, kdy neznali žádné počítače ani mobilní telefony.

Na druhém stupni si žáci předem vybrali dvě témata, která je zaujala, a během projektového dne se jimi zaobírali na dvouhodinových workshopech.

Na výběr měli z následujících témat – Tomáš Garrigue Masaryk, Jak se měnily hranice, Staročeská kuchyně, Pojďme do kina, Od rákosky k interaktivce, Naši prezidenti, Móda.

„Výsledky práce žáků během projektového dne následně doplnily výstavu dobových předmětů a tiskovin, která je nainstalovaná ve vestibulu školy a na niž zveme každého rodiče a návštěvníka školy,“ dodala Stanislava Zoufalá.