Kulturní „mix"

Složení sedmičlenné skupiny je skutečně pestré. „Jedná se převážně o studenty, dva z našich dobrovolníků jsou již pracující. Máme zde Korejku, dva Španěle, Brazilku, jednoho dobrovolníka z Itálie, jednoho z Ameriky a posledního z Británie," popsala složení skupinky Klára Adamová. Jedná se mladé lidi: věkové rozmezí se pohybuje mezi osmnácti a třiceti lety.

Angličtina nutností
Podmínky pro výkon prací v rámci dobrovolnictví pro cizince jsou pouze minimální. Organizace INEX-SDA, která tyto práce dobrovolníkům z celého světa v České republice umožňuje, má pouze jediný požadavek, a to ovládání anglického jazyka. „Dobrovolníci spolu komunikují anglicky, tím nevzniká jazyková bariéra, proto je znalost angličtiny důležitá. Postačí střední úroveň," uvedla k podmínkám Adamová.

Přihlásit se jinak může každý, komu nevadí pracovat a touží poznat cizí kulturu. Jeho námaha je v tomto případě minimální: zájemce o dobrovolnictví musí sepsat pouze motivační dopis. „Naším cílem je, abychom zde měli mix dobrovolníků. To znamená, když se přihlásí třeba šest Španělů, vezmeme jen jednoho nebo dva," sdělila kritéria výběru Adamová. Rozhodující je při výběru ze strany cizinců osobní zájem a také počet volných míst.
Dobrovolníci, kteří přijíždí do Čech pomáhat například s opravami historických památek, mají uhrazeno ubytování a stravu, sami si hradí pouze cestu do České republiky. „Dále musí zaplatit ještě administrační poplatek, ten se v naší republice pohybuje kolem dvou tisíc korun," řekla dále Adamová.

Zahradničení
Celkem sedm dobrovolníků nyní obývá jeden z příbytků přímo na třebešickém zámku. Každý den je čeká celkem šest pracovních hodin, většinou rozdělených na čtyři hodiny práce dopoledne a dvě odpoledne. „Samozřejmě se dá rozvrh prací upravit podle situace, únavy dobrovolníků a podobně," dodala Adamová.

Každý den se dozví skupina od správce zámku, co bude náplní jejich činnosti. Ta je potom průběžně kontrolována a Adamová společně s Kopečkovou fungují jako „spojky". Úkolem dobrovolníků je péče o zahradu zámku: sekání trávy, kropení, hrabání, péče o růže, přesazování rostlin, ale také renovace místní sýpky a umisťování exponátů.

Těší se na opékání buřtů
Odpoledne jsou zasvěcena volnočasovým aktivitám. „Zatím máme za sebou večeři se starostou Třebešic, kde dobrovolníci absolvovali takové seznamovací kolečko. Jinak máme v plánu o víkendech navštívit Kutnou Horu nebo podniknout výlet do blízkých Železných hor," uvedla Klára Adamová.

V případě pěkného počasí si návštěvníci z ciziny užijí také koupání, fotbal, návštěvu třebešické hasičárny nebo opékání buřtů. „Opékání buřtů je pro ně často překvapením, protože to u nich doma často není zvykem," sdělila se smíchem Adamová.

V plánu mají také návštěvu Prahy, kterou někteří dobrovolníci využijí pro vzdělávací účely. „Máme zde jednu studentku výtvarného umění, která si jistě užije prohlídku galerií," řekla na závěr vedoucí skupiny.