Povězte mi, prosím, něco o zámku Kačina.

Kačina je nejkrásnější empírový zámek. Nejenom v Čechách, ale dalo by se říct, že v celé Střední Evropě. S lehkou nadsázkou se o něm říká, že je to empírový skvost mezi Petrohradem a Paříží. Pravda je, že kdo se jenom trošičku zajímá o historii, tak ve všech publikacích o architektuře na zámek Kačina zcela jistě narazí. Jedná se o exemplární příklad klasicistní neboli empírové architektury, jedná se o čistý styl. V liniích je dokonale provedený a zámek nedoznal od dob svého vzniku stavebních architektonických změn.

Kdy byl vlastně zámek postaven?

Postaven byl v roce 1822. Postavil ho rod Chotků, který původně sídlil v nedalekých Nových Dvorech. Tam měli vybudovaný tak zvaný starý zámek a potom nejvýznamnější z toho rodu Jan Rudolf Chotek postavil Kačinu jako své letní sídlo, které mělo dokládat jednak jeho bohatství, ale také společenskou prestiž. Možná to malinko může vzbuzovat i úsměv, protože Kačina je v podstatě taková letní chatka, ale svými rozměry ji daleko přesahuje. Zejména díky rozlehlému parku byl určen k letnímu pobytu panstva a jeho hostů. Chotkové ale samozřejmě kromě Kačiny měli i jiné nemovitosti, například palác v Praze či ve Vídni. Kačina ale měla reprezentovat a dokládat to, že se opravdu jedná o významný rod. Hrabě Chotek zastával také významnou funkci, byl královským místodržícím, což byla významná funkce ve vládě Marie Terezie.

Dokdy měli Chotkové zámek v držení?

V té přímé a následně i dědické linii ho měli v držení do roku 1911. Potom zámek velmi zjednodušeně řečeno propadl státu, ale byla to tehdy poměrně složitá situace, kterou nejde vysvětlit jen v několika větách.

Dnes je tedy zámek Kačina v majetku státu?

Ano, od skončení druhé světové války je zámek státním majetkem a od padesátých let minulého století je v držení Národního zemědělského muzea v Praze. My jsme jedno z jeho pracovišť.

Najdou návštěvníci na Kačině nějaké stálé expozice?

Určitě. Téměř všechny expozice, které na Kačině lze vidět, jsou stálé a jsou doplňovány krátkodobými expozicemi a výstavami. Takže v několika prohlídkových okruzích je možné vidět takové ty klasické expozice jako jsou zámecké interiéry, máme tady knihovnu, divadlo, skleník. To je obvykle ve standardní výbavě téměř každého zámku.

Která z těchto expozic se tak říkajíc oněm standardům vymyká?

Knihovna je naprostým evropským unikátem, protože empírových knihoven tohoto rozsahu je opravdu hodně málo. Zajímavost naší knihovny je možná v tom, že má připomínat antický chrám věd a umění. Ale také naše divadlo není žádné malé divadélko, je to prostor, kam se vejde sto lidí. Je navíc dochované včetně kulis a technického zázemí. Tohle jsou určitě zajímavosti, které nás odlišují od ostatních zámků.

Prozradíte nám, kolik se řádově ve vaší knihovně nachází knih?

Řádově je tam na čtyřicet tisíc knih. Je to obrovská knižní sbírka, kterou budovali už předkové před vybudováním zámku, a ta se sem potom přestěhovala právě z Nových Dvorů. Ale také odjinud a postupně knihovnu doplňovali všichni členové rodu.

Musíte prostor knihovny nějak speciálně udržovat? Například udržovat speciální vlhkost vzduchu či teplotu?

Zaplaťpánbůh nemusíme, protože ti, co stavbu tenkrát navrhovali, to udělali tak geniálně, že je tam optimální teplota a vlhkost, takže my se tímto problémem naštěstí zabývat nemusíme. Knihy nevykazují žádné známky poškození, plísní a podobně.

Má zámek kromě zmíněných expozic ještě nějakou zajímavost, nebo třeba tajemství?

Každý zámek skrývá nějaké tajemství. Ale to bychom se asi pohybovali v říši bájí a pověstí. To by mi ale asi přišlo trochu laciné, protože tenhle zámek je nádherný zejména díky své architektuře a obrovskému kulturnímu rozhledu svých původních majitelů. Ačkoliv jedna zajímavost zde je, i když lidé ji ještě vidět nemohou, ale já plně doufám, že se to díky rekonstrukci podaří.

O jakou zajímavost se jedná?

Je to zámecká koupelna. Ve své době to opravdu nebylo pravidlem, standardem, že měl každý zámek také koupelnu. Teď je ale zatím v takovém stavu, že vyžaduje velmi nákladnou rekonstrukci. Vše se ale bude odvíjet od toho, jestli se nám podaří získat prostředky z IROPu, kam jsme na konci března podali žádost o dotaci. Jedná se o speciální dotační titul právě na záchranu architektonického dědictví národních kulturních památek. A Kačina je národní kulturní památkou. Pokud finanční prostředky nezískáme, budeme se snažit o financování z vlastních prostředků.

Dokážete odhadnout, jak dlouho bude rekonstrukce zámku trvat?

Zhruba čtyři až pět let. Do roku 2020 by ta centrální část, na kterou jsme prostředky žádali, měla být hotová včetně nové expozice. Řádově by se rekonstrukce měla pohybovat v řádech více jak sto milionů korun.

Začala sezona. Jaké akce vás v letošním roce čekají?

My se snažíme dodržovat osvědčené kalendárium akcí, první z těch velkých akcí, která je zároveň zahajovací akcí letní sezony, bude teď 17. dubna Zámecká pouť. Ale těch akcí je během roku opravdu moc. Ty opravdu velké akce , které pořádáme ve vlastní režii, máme zhruba tři do roka, na jaře, v létě a na podzim. Kromě Zámecké poutě jsou to v létě Slavnosti hraběnky Sidonie Chotkové a na podzim Jezdecké slavnosti včetně Hubertovy jízdy.

Vím, že se zde ale konají i akce jiných organizátorů.

Ano, velmi úspěšnou akcí je multižánrový festival Kefír, který se zde loni konal poprvé. Letos se bude konat znovu, 3. září. Musím říct, že přestože přilákala osm tisíc návštěvníků, byla organizace festivalu na velmi vysoké úrovni, nemuseli jsme se potýkat s nepořádkem po skončení festivalu ani zničeným areálem. Opravdu to bylo pojato velmi zodpovědně.

Co Vaše krátkodobé expozice?

Ano, čeká nás jedna opravdu velmi zajímavá. Historie svateb na Kačině. Prostor zámku ke svatebním obřadům vyloženě vybízí a to nejenom proto, že zde se zde nachází obřadní síň obce Svatý Mikuláš, svatby se zde konají i v jiných prostorách. Uskuteční se jich až sto za rok. Tato expozice bude mapovat jejich historii, oslovili jsme veřejnost, aby nám poskytla různé rodinné památky. Na figurínách tak budou dobové kostýmy, svatební oznámení, dary a podobně. Začne v neděli 1.května a bude trvat celou návštěvnickou sezonu. Umístěna bude v prvním patře zámku.

Odkdy se na Kačině svatby konají?

V podstatě už od těch padesátých let minulého století. My jsme se poučili, že vzhledem k množství konaných svateb není v našich silách se na nich organizačně podílet, spolupracujeme proto se svatební agenturou Svatba IN. Paní, která ji vlastní, je opravdu velice šikovná dáma a bez ní si neumím představit, že by se zde svatby v takovém počtu mohly konat.

Co filmaři, určitě mají o Kačinu také zájem.

Ano, filmovou produkcí jsme velmi vytížení a natáčí se tady opravdu často. O Kačinu mají zájem nejen české, ale také zahraniční produkce.