Zastupitelka Jana Buřičová (Město pro lidi) se zajímala o pozemek, kde má vzniknout budoucí parkoviště u nádraží v Sedlci. Pozastavovala se nad tím, že město nemá žádný geologický posudek a že si neprověřilo, zda v místě lze skutečně parkoviště vybudovat. „My jsme to neprověřovali, ale ve stejné kvalitě byly pozemky, na kterých nyní stojí haly tabákovky. Takže parkoviště tam určitě lze postavit,“ uvedl tajemník Městského úřadu Kutná Hora Martin Suchánek.

Příjezd do Dolních Bučic a Vrdů po silnici I/17.
FOTO: Silničáři se pustí do opravy hlavního tahu ve Vrdech za 20 milionů korun

Jeho jmenovec zase přišel s protinávrhem, který se týkal vinice pod Barborou. „Nejsem úplně ztotožněn s tím, že bychom měli přijít o vinici u Barbory. Myslím si, že by měla zůstat městu,“ uvedl Martin Suchánek (Město pro lidi) a navrhl, zda by vinice nemohla být pachtována. Tedy že by se neprodávala a Karel Schwarzenberg by na ní hospodařil v rámci pachtu.

„Já jsem s tím ze začátku také úplně srozuměna nebyla, ale když vezeme v potaz, že s panem Schwarzenbergem směňujeme pozemky, které z jeho strany mají hodnotu 38 milionů korun, tak si myslím, že s tím srozuměna jsem. Nevidím jediný investiční nebo projektový záměr ze strany města, co by se tam mělo dít jiného, než že by tam byla vinice. Proto souhlasím s tím, aby i tato vinice byla součástí prodeje,“ vysvětlila místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová (STAN – Šance pro Kutnou Horu).

Zvon Jakub Maria umístěný ve věži kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře.
Farnost si připomíná výročí zvonu Jakub Maria. Znít bude hned třikrát

V kupní smlouvě podle starosty města Josefa Viktory (ANO) stojí, že na daném pozemku vždy musí být vinice a v případě jakékoliv změny má město předkupní právo zpět.

Městu se po letech podařilo do vlastnictví získat pozemky, díky kterým půjde vybudovat parkoviště u hlavního nádraží a v Sedlci, dokončit cyklostezku podél Vrchlice či řešit příjezdovou cestu k budoucímu obchodnímu domu Lidl tak, aby nebylo zatíženo sídliště Šipší a Opletalova ulice. Za pozemky v hodnotě 38 milionů korun zaplatí zhruba sedminu ceny.