ŘSD tak reagovalo na vlnu nevole, kterou mezi širokou veřejností vyvolala projektantem navržená trasa obchvatu města. Ta by se měla napojit na silnici I/2 mezi obcemi Miskovice a Přítoky, vést kolem Malého a Velkého Kuklíku a Grunty a pod Kaňkem se napojit přes novou mimoúrovňovou křižovatku na osmatřicítku. „Řeší se tu obchvat, který nikdo nechce. Kutná Hora obchvat nepotřebuje,“ zaznívá od lidí.

Pod Kaňkem vznikne mimoúrovňová křižovatka
Starostové o plánovaném obchvatu Kutné Hory: Zničí přírodu a příliš zatíží obce

S trasou přeložky nesouhlasí řada obcí jako Miskovice, Suchdol, Ratboř nebo Grunta. Tak, jak je navržená, ale není nezbytná ani pro samotnou Kutnou Horu, jak poznamenal na jednání starosta Lukáš Seifert. Znovu zopakoval, že i pro město je důležitější nová bezpečná křižovatka v lokalitě Skalka pod Kaňkem a rozšíření silnice mezi Kolínem a Hlízovem o další dva pruhy. Tou denně projede až 20 tisíc aut. „Potom se můžeme bavit o tom, jak řešit oblast dopravy, která je vedena po trase nebo při trasách silnice I/2,“ řekl starosta.

Zdroj: Jana Adamová

Křižovatka pod Kaňkem.

Nicméně zdůraznil, že pro Kutnou Horu představuje současná silnice první třídy vedoucí městem značné omezení. Není tu možné například budovat cyklostezky, autobusové zastávky nebo parkovací stání.

Miskovice navrhují jiné řešení

S tím souhlasí i Petr Henčl, starosta obce Miskovice, kterými státovka také prochází a které se současně ujaly role oponenta celého projektu obchvatu. „My ale přicházíme s jiným řešením, levnějším a ohleduplnějším k životnímu prostředí. Tím je zkapacitnění silnice II/125 ve směru na Pučery s napojením na obchvat Kolína a vybudování obchvatu obcí Kořenice a Kbílek, které jsou v tuto chvíli zatížené dopravou mířící do Kolína,“ vysvětlil Petr Henčl. Připomněl, že tento záměr byl ve hře už před 20 lety.

Neděle velikonoční na Sedlecké pouti.
Podívejte se: Sedlecká pouť jela i na Boží hod velikonoční na plné obrátky

V takovém případě by se silnice II/125, na kterou už nyní směřuje většina aut jedoucích od Prahy a dále na Kolín, změnila od křižovatky na Pučery na silnici I. třídy. Naopak současná I/2 vedoucí skrz Kutnou Horu, Miskovice a další obce by se opět od odbočky na Pučery až k vyústění na 38 mohla stát dvojkou.

Motorkáři z kutnohorského Royal Riders vyrazili na zahajovací vyjížďku
Motorkáři z Royal Riders zahájili sezónu první vyjížďkou. Už po pětadvacáté

Severozápadní obchvat Kutné Hory je nicméně v samotném začátku. Zástupci ŘSD i kraje na veřejném projednání opakovaně upozornili na to, že je v tuto chvíli vypracovaná pouze takzvaná vyhledávací studie. „Pro nás opravdu není obchvat priorita, je to výhledová stavba. Pokud ho Kutná Hora nechce, stačí usnesení zastupitelstva města a ŘSD ho dále připravovat nebude,“ podotkla Dagmar Jurečková z odboru investiční přípravy staveb ŘSD. Upozornila ale na to, že pokud bude tato územní rezerva z územního plánu kraje vyjmuta, pravděpodobně už nikdy k výstavbě obchvatu nedojde.

ŘSD, kraj i starostové obcí se nakonec sejdou ještě jednou a to na konci května s tím, že projednají variantu zkapacitnění silnice mezi Pučery a Kolínem. Od toho se budou poté odvíjet další případné kroky ohledně projektu obchvatu města.