Daleko větším problémem je skutečnost, že Oblastní charita nedostane ani korunu na šest služeb z celkových šestnácti, které poskytuje. Městští zastupitelé na svém posledním jednání neschválili ani změnu rozdělení výše neinvestičních dotací, kterou jim ředitel charity Robert Otruba předložil. Ve svém návrhu požadoval stejný objem peněz, pouze jinak přerozdělený.

„V Kutné Hoře poskytujeme celkem šestnáct služeb, z toho patnáct je sociálních a ta šestnáctá je dobrovolnická služba,“ vysvětlil Robert Otruba s tím, že na každou službu je dotace poskytována zvlášť a nemůžeme dotaci poskytnutou na konkrétní službu využít na službu jinou, i když by se celkový objem peněz poskytnutý z programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely pro Oblastní charitu nezměnil.

„Dlouhá léta jsme na všechny naše služby od města peníze dostávali, protože všechny jsou zakotvené v komunitním plánu a město s nimi v rámci komunitního plánování počítá,“ doplnil Otruba. Poskytovat peníze na všechny služby zaštítěné Charitou je podle Otruby důležité i z toho důvodu, že město Kutná Hora nemá prozatím vypracovaný žádný strategický plán sociálních služeb.

Rozdíl letošního roku oproti minulým letům je ten, že žádosti o dotace, které se předkládají každý rok, dříve hodnotily pracovní skupiny komunitního plánu, které byly v sociální problematice dostatečně zainteresované a poté je předkládaly sociální komisi. Letos se výběr konal v jiném režimu, kdy všechny žádosti hodnotili přímo členové sociální komise. Ti také vypracovali seznam a určili výši dotací.

Seznam pak předložili ke schválení Radě města a zastupitelům. „My tak nedostaneme peníze na služby, které fungují od roku 1998,“ řekl Otruba. Jde například o nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Maják, ale i sociálně terapeutickou dílnu pro lidi, kteří jsou díky svému postižení nezaměstnatelní na trhu práce. „Je to špatný signál zejména pro krajský úřad, že město naše služby vidí jako nepotřebné, což nás mrzí,“ dodal Otruba.