Páteční večer v sále základní umělecké školy patřil publiku a vydařeným improvizacím skupiny Improvize na zadaná slova a témata. Sobotní program začal mší svatou v klášterním kostele. V prostorech církevního gymnázia si návštěvníci mohli prohlédnout výstavu jednotlivých charitních středisek a dozvědět se blíže o jejich aktivitách a službách, které nabízejí, poskytují a každý den zajišťují a které jsou tolik potřebné nejen pro Kutnohorsko. Tyto informace doplňoval obrazový spot přímo z terénu a činnosti sociálních pracovníků.

"Na oslavách jsme přivítali vzácnou návštěvu z daleké Indie, z diecéze Bangalore. Páter Patrik Edward Pinto je indickým koordinátorem charitního projektu Adopce na dálku. Na besedě v aule jsme se dozvěděli o životě dětí z nejchudších indických rodin. Čeští dárci pomáhají dětem díky tomuto projektu získat lepší vzdělání a tím najít kvalifikované zaměstnání. Takto pomohli již více než 6500 indických školáků. Páter Patrik také potěšil svoji osobní návštěvou pátera Jana Maříka, kněze žijícího v naší farnosti," přiblížila Marcela Mommersová, specialistka komunikace a PR Oblastní charity Kutná Hora.

Oslavy charity si velmi užili dětští návštěvníci, pro které bylo připraveno mnoho soutěží, zdobení perníčků, malování na obličej, střelba z luku, slalom s invalidními vozíky, výtvarné dílny i skákací hrad. Největší úspěch měla bublinová show Daniela Kunáška a výlov rybníka vodníka Jarouška. Dospělí si mohli vyzkoušet, jaké to bude, až zestárnou a ocitnou se v roli seniorů. Stačilo si navléknout takzvaný gerontooblek, který simuluje různá zdravotní znevýhodnění. Velký zájem byl o dárky a výrobky terapeutických dílen charitních klientů.

O hudební doprovod se během dne postaraly skupiny Čepevidy band a rodina Husarova. Závěr oslav ve zcela zaplněné aule patřil posluchačům písničkářů Michala Horáka a Pavla Helana.

"Děkujeme Městu Kutná Hora, Římskokatolické farnosti - arciděkanství Kutná Hora, společnosti KHnet.info a Měšťanskému pivovaru Kutná Hora za finanční podporu. Děkujeme také všem účinkujícím a dobrovolníkům, kteří s přípravami pomáhali," uvedla Marcela Mommersová.