„Začali se na nás obracet podnikatelé, místní firmy i jednotlivci, že by rádi přispěli finanční částkou na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, kteří se v tuto chvíli nacházejí v Kutné Hoře. Protože jsme neměli vhodný účet a veřejnou sbírku pro tento účel, rozhodli jsme se založit zcela novou humanitární veřejnou sbírku, kterou nám dle všech zákonných regulí povolil Středočeský kraj,“ vysvětlila Marcela Mommersová z kutnohorské charity.

Veřejná sbírka pro Ukrajinu má číslo účtu 50016-441888359/0800, variabilní symbol 111. Účet je vedený u České spořitelny, pobočky v Kutné Hoře. Přispět je možné i pomocí QR kódu. Způsobů, jak pomoci, je ale více.

Charitní sbírka v Centru Přístav v Kutné Hoře.
FOTO: Plno! Oblastní charita musela předčasně ukončit sbírku v Centru Přístav

„Můžete třeba ve prospěch této sbírky uspořádat akci nebo vám zapečetíme pokladničku do vaší provozovny nebo firmy. Můžete také věnovat část ze vstupného nebo prodeje vašich výrobků. Budeme rádi i za to, že o sbírce budete dále informovat nebo sdílet naše příspěvky na sociálních sítích," doplnila Marcela Mommersová.

Veškeré informace jsou k dispozici ZDE.