Tím ale obnova rybníka ještě zdaleka nekončí. Zbývá totiž dokončit spodní výpusti, a to včetně strojně technologické části a elektročásti. Dokončení čeká i obratiště číslo 2, komunikaci na hrázi a úpravu koryta pod hrází. Dojde rovněž na odtěžení nánosů a dostavbu příjezdové komunikace.

I když je výčet stále ještě poměrně dlouhý, termín dokončení velkého projektu za 30 milionů korun se rychle blíží. Je stanoven na 30. listopadu tohoto roku.

Povodí Labe zahájilo úpravy na Velkém rybníku již v červnu roku 2016. Výsledky prací budou v budoucnu velkým přínosem i v oblasti bezpečnosti. Díky nim se zlepší podmínky pro převádění menších povodní.

To, co širokou veřejnost ale zajímá nejvíce, je otázka koupání. Hráz Velkého rybníku je totiž v létě velice oblíbenou lokalitou pro rekreaci. Dobrou zprávou tak je, že po skončení stavby, tedy v příští sezoně, se toto místo lidem opět otevře. To vítá například i Anežka Liberecká. „Dříve jsme se tam jezdili koupat s přáteli. Nyní tam nesmíme kvůli opravám,“ řekla Anežka Liberecká. Už se těší, až budou opravy hotové. „V příštím roce se tam určitě opět vydáme,“ dodala.