Obnovu zkomplikovalo v první řadě nepříznivé počasí, které panovalo na začátku roku a práce zastavilo. Další komplikace přišly v průběhu osmnáctého týdne, kdy vlivem zvýšených průtoků došlo k zatopení jímky a práce musely být opět přerušeny. Projekt ale provázely i technické problémy. „Nastaly při realizaci štětovnicové jímky pro zabezpečení stavební jámy, kterou bylo v místních podmínkách velmi složité zřídit,“ uvedla.

Pracovníci navíc museli provést i práce nad rámec projektové dokumentace. Jednalo se o změnu rozsahu prací na kamenné zdi na vzdušní straně hráze, kdy bylo nutné provést zevrubnou sanaci této zdi. Další změnou bylo doplnění příjezdové komunikace o odvodňovací svodnice.

Akce, kterou financuje Povodí Labe, vyjde včetně dodatečných prací na zhruba 30, 7 milionu korun bez DPH a hotovo by mělo být v červenci. Výsledky obnovy mají zlepšit podmínky pro převádění menších povodí. Není však jasné, nakolik bude rybník přístupný plavcům. Místní však věří, že se v jeho vodách v létě opět osvěží. „Snad už se letos ve Velkém rybníku vykoupeme. Za poslední rok a půl jsme si tam nezaplavali. Doufám, že budou u rybníka i nadále zatravněné plochy,“ dodala,“ řekla třeba Radka Janečková z Kutné Hory.