Program zpestřila také Policie ČR. Děti si mohly prohlédnout a dokonce se posadit na zásahovou motorku či vyplnit krátký test s dopravní tematikou. Pro děti byla také připravena tradiční zábava - skákání v pytlích, střelba ze vzduchovky, dílnička Kopretinek, přetahování lanem, plavba na raftu po Sázavě, chůze na chůdách nebo stříkání ze džberovek na cíl.

Ještě než došlo k zapálení hranice s čarodějnicí, přijel bublinkář se svojí show. V rámci odpoledne byly také odměněny všechny masky, které na akci dorazily. Na občerstvení byly připraveny špekáčky, které si rodiče s dětmi opékali na ohýnku. Krásné slunečné počasí přispělo k velké účasti a dobré náladě všech zúčastněných.

Petr Křen