„Dotaci ve výši 4,7 milionu korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury máme přislíbenou, celkové náklady na výstavbu jsou 6 milionů korun. S realizací by se mělo začít ještě letos a také v tomto roce by měl být chodník dokončený,“ řekl starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO) a dodal, že výběrové řízení na zhotovitele stavby již bylo dokončeno a investor vybrán.

Chodník by tak měl konečně zajistit bezpečnou cestu do práce zaměstnancům Foxconnu a ČKD, kteří chodí z Karlova pěšky. „Máme vyjádření od krajského i našeho dopravního inženýra, že jde o nebezpečný úsek a chodník je tam nezbytný. Povede od kruhového objezdu až k odbočce na cvičiště,“ přiblížil Viktora.

Stejné vyjádření od expertů má prý město i pro výstavbu chodníku v Čáslavské ulici od kruhového objezdu až k nové bytové zástavbě. I na tento projekt by město chtělo podat žádost o dotaci.

Výstavbě chodníku z Karlova dlouhá léta bránily nevyřešené majetkové poměry. Odkup pozemků od různých podílových spoluvlastníků nacházejících se právě v lokalitě z Karlova směrem k ČKD se podařilo vyřešit před čtyřmi lety.