Jistě jste slyšeli o událostech, kdy z nebe „prší“ nejen žáby a ryby, ale i pulci, nebo zmije, dokonce krysy. Někdy je to ovoce, oříšky či dokonce vejce. Staly se dokonce případy, kdy z nebe spadla pečená kuřata, husy či ryby. Vědci mají ale mnohem prozaičtější vysvětlení, než je existence paralelního světa.

Podle nich má na svědomí „zvířecí déšť“ silný vítr. Tornáda jsou schopna tyto předměty vtáhnout, vynést na oblohu, přenést mnoho kilometrů daleko, kde posléze spadnou.

Také v Žehušicích bude vysvětlení jablkového „nadělení“ prozaické. Jablka v kraji ovocných sadů pravděpodobně spadla z projíždějícího nákladního vozidla. Skutečností je ale fakt, že pohled na jablíčka uprostřed vesnice působí bizarně.