Původní povrch musel být odbagrován a na něj se pak začala vrstvit černá guma a na ní speciální barevný povrch z gumových kuliček. Pokládka speciálního povrchu trvala zhotovitelské firmě zhruba tři týdny.

Jeho velkou výhodou je především to, že zmírňuje nebo minimalizuje úrazy dětí způsobené pádem. Povrch hřiště ale není „pomalován" jen libovolnými obrázky. Většina z nich totiž představuje nějakou konkrétní hru. Děti si tak mohou zahrát populárního twistra či procházet bludištěm.

V období letních měsíců má hřiště zároveň sloužit jako vodní svět. I proto je zde umístěno speciální mlžítko, které vypadá jako velká sprcha.

Zajímavá je také napodobenina mraveniště, které vznikla v zadní části hřiště. Ačkoliv se jedná o jeden z herních prvků a děti si jeho vnitřním prostorem mohou posílat třeba kuličku, jeho vznik měl zcela praktický důvod. V jeho místě se totiž nacházel mohutný kořen zdejšího ořešáku, který nesměl být žádným způsobem narušen, jinak by hrozilo poškození statiky kmene.

Hřiště vyšlo na více než jeden milion korun. Škola jej hradila částečně z vyplacené pojistky a částečně z vlastních zdrojů