Pečící akci ve městě zorganizovala Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora. „Zapojily se do ní všechny generace pekařů a pekařek kutnohorských farností, od farních babiček přes maminky, studenty a děti z Kutné Hory i širokého okolí. Sešlo se velké množství rozmanitého pečiva - bábovky, vánočky, koláče, perníky. Některé i s milými vzkazy a pozdravy od dětí. Věříme, že napečené dobroty potěšily a posílily všechny zdravotníky nemocnice v jejich náročné práci. Všem, kdo se do akce zapojili, patří opravdu velký dík,“ uvedla Julie Němcová, provozní a ekonomický správce farnosti.