Ve vodě se postupně, za vydatného povzbuzovaní fanoušku, objevilo 21 otužilců, včetně dvou žen. Po krátkém pobytu ve vodě a společném fotografování čekaly na plavce teplé nápoje na zahřátí.