Uskutečnila se v krásných prostorách refektáře konventu bývalého cisterciáckého kláštera v Sedlci v sídle společnosti Philip Morris ČR v sobotu 6. srpna.