„Propad se může ještě zvětšovat, hodně k tomu přispěje vliv počasí, přesněji dešťové srážky, kdy dojde k promáčení vodou sprašových vrstev a v neposlední řadě mráz,“ uvedl jednatel Hornického spolku Barbora Petr Zeman.

Ten zároveň zdůraznil, že je nyní riziková oblast propadu zabezpečena a dvakrát denně je oblast kontrolována pracovníky čistírny důlních vod DIAMO. „Průběžný monitoring propadu provádí i naše organizace Hornický spolek Barbora,“ doplnil Petr Zeman.

K prvnímu propadu v inkriminované místě přitom došlo už 13. září, tehdy ještě ale nebyl tak velký, jeho rozměr byl původně "jen" 5 metrů v průměru.

Dno kráteru ukrývá  pozůstatky původního středověkého důlního díla a nachází se v blízkosti propadu z roku 1969. K propadu došlo v místě jižní části Turkaňské rudní struktury a zároveň v lokalitě naučné stříbrné stezky.

Vlastníkem pozemku, kde k propadu došlo, je město Kutná Hora. „My v tuto chvíli musíme počkat, jak to dopadne. Místo se stále hýbe, uvidíme, jak bude propad nakonec velký a kam až půjde. I proto se kolem jámy nyní nedá umístit stabilní oplocení. Místo jsme ale zabezpečili ve spolupráci s Hornickým spolkem Barbora a vyzýváme občany, ať na místo v žádném případě nechodí. Není to bezpečné, před návštěvou místa důrazně varujeme,“ uvedl místostarosta Kutné Hory Vít Šnajdr (Piráti).

O tom, jak moc je Kutná Hora poddolovaná a právem nese přívlastek stříbrná, svědčí i propady v nedávné minulosti. V létě roku 2019 se propadla Růžová ulice v Kutné Hoře. Mezi rodinnými domy vznikla jedenáctimetrová štola, která se dál propadala. „Problémem je, že v této lokalitě kdysi vycházelo na povrch žilné pásmo a na něm bylo založeno několik desítek dolů. Po desetiletí tady probíhala těžba rud a oblast byla zcela neobydlená. O mnoho let později se tady začalo stavět, ale nebyly žádné podrobné důlní mapy,“ uvedl tehdy Petr Šarboch z Báňské závodní záchranné stanice v Libušíně.

V živé paměti mají Kutnohořané i propad z roku 2012 u morového sloupu v Šultysově ulici. Kráter přímo v centru města měl tehdy  průměr šest metrů a hluboký byl nejméně čtyři metry.