Klub Česká 1 rozduněly skladby slavných Motörhead.
Video, foto: Klub Česká 1 rozduněly skladby slavných Motörhead

Adam Plavec