Po vyhlášení vítězů byly všechny děti odměněni diplomem a sladkostmi. Nakonec následovala volná zábava a opékání špekáčků.