Řeč je o partě vodáků, která v sobotu 6. ledna splula část Sázavy z Kácova do Soběšína. Tomuto sportovnímu výkonu předcházela řádná předstartovní příprava v areálu firmy Bisport, která tuto akci pořádala. Celkově se pátého ročníku novoročního splutí zúčastnilo na tři desítky odvážlivců. Obrovský obdiv zaslouží tři vodáci a jedna vodačka, kteří trasu absolvovali na paddleboardech.
AUTOR: Richard Karban