Přednáška to byla opravdu „výživná“. Těžko by se totiž našel odborník, který má větší znalosti než Kutnohořan Aleš Pospíšil z Národního památkového ústavu, pracoviště Kutná Hora.

„Svatá Barbora se tyčí nad Kutnou Horou jako diamant!“ Tato slova přednášejícího odkazují na jeho vztah k chrámu, ale hlavně jsou pravdivá! Není náhoda, že tato pětilodní gotická katedrála je zapsaná na seznamu Světového dědictví UNESCO. A právem je „magnetem“ také pro turisty z celého světa.

Zdroj: Youtube

Přednášející seznámil posluchače nejen s historií chrámu, ale především s opravami, které proběhly v posledních letech. Nejvíce však zaujaly rozdíly, kterými se liší od ostatních sakrálních staveb srovnatelného významu. Je to především skutečnost, že na rozdíl od ostatních světových katedrál byl kostel postaven za hradbami města. Unikátní je také půdorys a stanová střecha.

Aleš Pospíšil vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1993 pracuje v památkové péči, od roku 2002 jako památkář pro město Kutná Hora a bývalý cisterciácký klášter v Sedlci. Badatelsky se věnuje architektuře těchto sídel, studie vzniklé ze stavebně historických průzkumů publikuje v odborném a regionálním tisku.

Z přednášky Tomáše Velímského na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi.
OBRAZEM: O úctě k světcům přednášel pro Včelu Čáslavskou Tomáš Velímský

Doktor Aleš Pospíšil nepřednášel v Čáslavi poprvé a jistě ani naposled. Jeho znalosti, podpořené dokonalým obrazovým materiálem, jsou pro členy „Včely Čáslavské“ a veřejnost zdrojem unikátních informací.