Pro Tomáše Velímského rozhodně není Čáslav neznámé město. Přímo v Čáslavi se totiž v sedmdesátých letech minulého století podílel na archeologických výzkumech městských hradeb. Jako pracovník kutnohorského muzea spadala Čáslav takříkajíc do jeho rajonu.

Přednášející popsal v širokých souvislostech proces christianizace, tedy počátky vzniku křesťanství na území našeho státu. Popsal životy a působení všech významných věrozvěstů, přednášku doprovodil velkým množstvím obrazového materiálu.

Ze křtu prvního dílu české fantasy trilogie Dustworld od Adama Ficence v Klubu Gumárna v Čáslavi.
PODÍVEJTE SE: Čáslavský autor Adam Ficenec pokřtil první díl trilogie Dustworld

Tomáš Velímský se narodil v Rumunsku, ale v dětském věku se přestěhoval s rodiči zpět do Čech. Je archeologem zabývajícím se středověkem a také problematikou vzniku a vývoje měst na území Čech. Dále se věnuje středověkému osídlení a počátku šlechty, středověké kultuře a vzniku dědičné pozemkové držby.

Vystudoval prehistorii na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, pracoval jako archeolog středověku v muzeu v Kutné Hoře. Dále pracoval jako vědecký pracovník Archeologického ústavu Akademie věd České republiky a Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Karlovy univerzity. Od roku 1993 působí jako pedagog, napsal řadu publikací.

Instalace vánoční jedle z Rohozce na náměstí Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi.
PODÍVEJTE SE: Do Čáslavi přivezli vánoční strom. Jedle vyrostla v Rohozci

Tomáš Velímský je díky svému působení ve městě považován za Čáslavana. Dokonale připravená přednáška se znalostí místní historie a reálií tuto skutečnost jenom potvrdila.