Výstava bude v prostorách galerie k vidění do pátku 26. srpna každý den od 9 do 12 hodin a poté od 12.30 do 17 hodin. Každou první sobotu v měsíci bude vstup zdarma. Úvodní slovo při vernisáži pronesl kurátor výstavy Tadeáš Goryczka. O hudbu se postaral baskytarista Pavel Jakub Ryba.

Anna Szprynger

Anna Szprynger vystudovala grafiku a malbu a v roce 2014 obhájila disertační práci na Akademii výtvarných umění ve Varšavě, pod vedením profesorky Doroty Grynczel.

Černá plátna

Nejznámější jsou její černá plátna, na kterých pomocí bílých, velmi tenkých linek, základního jejího výtvarného znaku, komponuje prostorové struktury. Některé z obrazů připomínají útvary inspirované krajinou, na jiných jako bychom viděli svislé praskliny na povrchu plátna, skrze které pronikají jemné paprsky. Kritici oprávněně poukazují, že metoda Anny Szprynger je řazena mezi nejzajímavější mladé umělce.