Na Popeleční středu žehná kněz při bohoslužbě popel připravený z jívových ratolestí požehnaných v předchozím roce při obřadech Květné neděle. Poté uděluje věřícím popelec: každého označí popelem na čele a řekne přitom: "Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš" nebo "Obraťte se a věřte evangeliu".

Popeleční středa a Velký pátek jsou v katolické církvi jedinými dny přísného půstu. Během příprav na největší křesťanské svátky připomínající ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista by se lidé měli dočasně vzdát věcí nebo činností, na které jsou zvyklí a které jim ulehčují život. Dospělí věřící, pokud nejsou nemocní, se v tento den mohou pouze jednou najíst do sytosti.