Nemohla si přát lepšího průvodce. Tím jí byl Martin Liebl, předseda Nadačního fondu dr. Dagmar Lieblové. Prohlídky se dále zúčastnili Alan Moravec Gard, vnuk generála Moravce s manželkou Donnou Gard a Alicia Francis Carter, generálova pravnučka. Nechyběla ani rodinná přítelkyně Eliška Tomsová.

Martin Liebl seznámil rodinu nejen s historií synagogy, ale vzal ji na místa, kam veřejnost obvykle nemá přístup. Následoval totiž „horolezecký“ výstup po žebříku a následně průlez střešním vikýřem na střechu svatostánku. A „kaskadérský“ kousek pokračoval průlezem nízkým otvorem na půdu synagogy. To, že těmito prostory se pracovníkům TV Čáslav podařilo krkolomně pronést televizní techniku a vše natočit, je tou pověstnou „třešničkou na dortu“.

Zdroj: Youtube

A proč Moravcova rodina projevila zájem o prohlídku čáslavské synagogy? Byl to zájem nejen všeobecný, ale existuje provázanost s židovským obyvatelstvem, konkrétně přes sestru Františka Moravce. „Františkova sestra Božena měla za prvního manžela Žida Kareše. Měla velký módní salón, a aby o živnost nepřišla, dohodli se, že se naoko rozvedou,“ připomněla Marta Šenkapounová, generálovu praneteř. Smutný závěr, že vše skončilo tragédií v koncentračním táboře, není třeba dodávat.

Legendárnímu šéfovi československé rozvědky Františku Moravcovi se po 56 letech splnilo přání spočinout v rodném městě. A aby se mu nestýskalo po americké půdě, na které ho tak dobře přijali, přivezla mu rodina trošku americké země, kterou umístila vedle urny.

Z pietního ceremoniálu k převozu ostatků někdejšího velitele československé rozvědky Františka Moravce do rodné Čáslavi a jejich uložení v kolumbáriu na místním hřbitově.
Anita Moravec Gard přivezla do Čáslavi ostatky svého dědečka generála Františka

Motto vytesané na čáslavském náhrobku v češtině a angličtině symbolizuje generálův životní postoj a je také poctou pro více než stovku čáslavských Židů, kteří nepřežili hrůzy hitlerovských vyhlazovacích táborů: „Nikdy nesmíme vzdát spravedlivý boj pouze proto, že se situace zdá beznadějná - žádná moc na světě nemůže navždy zotročit lidského ducha.“