Kostel Navštívení Panny Marie, Třebětín

Kostel Navštívení Panny Marie je dominantou obce Třebětín. Postaven byl v gotickém stylu ve 14. století a spadal do vlastnictví pánů z Chřenovic. V 16. století ho vlastnili Bohdanečtí z Hodkova. Od druhé poloviny 17. století byl s obcí připojen k Ledečskému panství. Gotický kostel prošel přestavbou, přesto si gotické vzezření zachoval. Jde o jednolodní obdélnou stavbu s pravoúhlým presbytářem. V západním průčelí stojí hranolová věž s portálem. Kolem kostela je hřbitov a před ním stojí památník.

Kostel svatého Matouše, Třebonín

Třebonínský kostel sv. Matouše v průběhu historie několikrát změnil jméno. Coby románský byl postaven ve 12. století a byl zasvěcen sv. Kříži. V druhé polovině 17. století byl zasvěcen sv. Matěji. Své dnešní jméno si nese od roku 1790. Stejně jako měnil jména, měnil se v průběhu času i jeho vzhled. Nejdříve prošel gotickou přestavbou a v 16. století dalšími úpravami, kdy byla přebudována loď a přistavěna hranolová věž. Z původní románské stavby se v dnešním jednolodním kostele zachovalo jen velmi málo.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Úžice

Úžický kostel Nanebevzetí Panny Marie, někde uváděný pouze jako kostel Panny Marie, je skutečným skvostem. Stojí na vyvýšeném prostranství uprostřed hřbitova a návštěvníky fascinuje svou čistou, kamenitě vypadající fasádou. Postaven byl už ve 12. století. Z doby románského stylu ale zůstaly jen základy a část zdiva. V době husitských válek byl kostel vypálen a obnoven byl až v 17. století. Na začátku 18. století k němu byla přistavena sakristie a předsíň a přibyl presbytář se třemi apsidami.

Kostel svatého Vavřince, Vavřinec

Pseudogotický kostel svatého Vavřince stojí ve středu obce a díky své vysoké věži je její do dálky viditelnou dominantou. Postaven byl na místě původního starého kostela v letech 1876 až 1877. Kostel je jednolodní a každého návštěvníka zaujme jeho fasáda. Čistě bílou fasádu totiž lemují červené kvádry a vzniká tak zajímavé rámování hran stavby. Uvnitř kostela je mobiliář z 19. století. Zdejší zdi zdobí obrazy od malíře Viléma Kandlera a také řezbářská výzdoba z ateliéru Karla Šebora.

Kostel svatého Mikuláše, Žíšov u Vavřince  

Pod správu obce Vavřinec spadá i vesnice Žíšov a v ní stojí kostel sv. Mikuláše, který je pravým opakem vavřineckého kostela. Postaven byl v gotickém slohu zřejmě na přelomu 13. a 14. století a v první polovině 18. století prošel barokní přestavbou. Z této doby pochází i vnitřní zařízení kostela. Jde o jednolodní kostel s příčně obdélným presbytářem, nad kterým se zdvíhá nízká, značně robustní věž zakončená cibulovitou bání ze šindele. Zajímavostí této drobné stavby je, že stojí na břehu rybníka.

Kostel svatého Mikuláše, Vidice

Kostel, který je zasvěcený svatému Mikuláši, stojí uprostřed hřbitovu. Kolem stavby je ohradní zeď a samotné stavbě dominuje hranolovitá věž vedená do špičky. Díky své jasně bílé fasádě je památka takřka nepřehlédnutelná. Jednolodní obdélníkový kostel ve Vidicích je původně gotický. V polovině 19. století ale prošel novorománskými úpravami. Stejně jako k mnoha dalším obecním kostelům i k tomu ve Vidicích byla v průběhu historie přistavěna zvonice. Ta zdejší má tvar hranolu a je z počátku 18. století.

Kostel svatého Jakuba, Vlkaneč

Jednolodní, obdélný kostel sv. Jakuba, který stojí ve středu Vlkanče, viděl kus historie. Patrně byl postaven ve 13. století v gotickém slohu, jeho původní vzhled se ale nezachoval. Kostel totiž prošel značnými proměnami. Nejdříve byl přestavěn v době renesance na konci 16. století. Další úpravy, tentokrát barokní, ho čekaly na začátku 18. století. V kostelní zvonici byly původně byly čtyři zvony, dnes je tu pouze jeden, který nese nápis, jež říká, že zvon byl vyroben v roce 1552 „ke cti a chvále boží".

Kostel Všech svatých, Kozohlody u Vlkanče

Kostelem Všech svatých se kozohlodští obyvatelé určitě mohou zcela oprávněně chlubit. Postaven byl ve druhé polovině 14. století a uvnitř dlouhá léta skrýval veliký poklad, a sice nástěnné malby zachycující církevní historii. Mohli za to Husité. Ti původní zdi zakryli štukovou omítkou a gotické výtvarné dílo pod ní na dlouho zmizelo. Svého znovuobjevení se dočkalo až ve druhé polovině minulého století. Malby byly odkryty při práci na elektroistalaci v roce 1970, následně prošly zrestaurováním.

Kostel svatého Václava, Přibyslavice u Vlkanče

Raně gotický kostel sv. Václava v Přibyslavicích stojí uprostřed hřbitova a ti, kteří tudy projíždějí po hlavní komunikaci, si z něj zřejmě jako první všimnou dominantní věže. Kostel byl postaven koncem 13. století. Předpokládá se, že ho dali postavit členové komendy Řádu německých rytířů v Drobovicích. Z původní gotické stavby ale dochoval jen presbytář a obvodové zdivo lodi. Dnešní vzhled kostel totiž dostal na přelomu 18. a 19. století. Tehdejší úpravy se dotkly hlavně lodi a věže.

Kostel Všech svatých, Vrdy - Dolní Bučice

Kostel Všech svatých v Dolních Bučicích byl postaven v letech 1852 až 1864 na místě zbořené raně gotické kaple. Kostel je postaven v klasicistním slohu a jeho dominantním motivem je věž. Zvenčí je památka částečně obklopena ohradní zdí. Uvnitř návštěvníci mohou vidět různorodé zařízení. Hlavní oltář je ozdoben barokními dřevořezbami Panny Marie a sv. Jana z 18. století. Mobiliář je doby výstavby kostela. Zdejší nástěnné malby jsou mladé. Byly vytvořeny Mojmírem Vokolkou v letech 1962 až 1963.

Kostel Nejsvětější Trojice, Vrdy - Zbyslav

Kostel Nejsvětější Trojice, který stojí na vyvýšeném prostranství ve Zbyslavi, není v nejlepším stavu, i přesto je vidět, že se jedná o architektonický skvost. První zmínka o něm je z roku 1352. Na začátku 17. století byl přestavěn a v druhé polovině 17. století přišly další úpravy. Zajímavým prvkem u něj je schodiště. To bylo přistavěno v první 18. století. Kostel je jednolodní a v interiéru je k vidění oltář ze 17. století a kazatelna z 18. století. V dnešní době kostel chátrá, skupina dobrovolníků se však trvale snaží o jeho záchranu.

Kostel svatého Prokopa, Záboří nad Labem

Kostel svatého Prokopa v Záboří nad Labem je původně románský. Některé prameny hovoří o tom, že kostel byl postaven už v 11. století. Většinou se ale uvádí 12. století. Kostel si svůj původní vzhled nezachoval a v průběhu času prošel četnými přestavbami. I tak má kostel jednu velikou cennost. Konkrétně jde o jeho západní portál, který vznikl roku 1225 a patří k nejvýznamnějším románským památkám v České republice. Jeho sádrová kopie, která pochází z roku 1898, je uložena v Lapidáriu Národního muzea v Praze.