Děti se s nimi v průběhu tábora seznamovaly pomocí her, úkolů, výletů i tematických dílen. Během dvou týdnů tvořily z mnoha materiálů, objevovaly okolí lokality pěšky i na kole a užily si dokonce i přespání v teepee. Zažily rovněž zábavný program, který připravil Hasičský záchranný sbor Kutná Hora. Vyrazily i na prohlídku úpravny vody VHS Vrchlice-Maleč. O zábavu se jim postarala také Městská knihovna Kutná Hora se svým programem. A v neposlední řadě i Monika Růžičková a Jakub Obraz, kteří pro malé táborníky připravili animační dílnu, v níž vznikl i krátký film. Dalšími podporovateli tábora byli  KHnet.info, Herold, Karel Polívka, Tereza Bukovičová a město Kutná Hora.

Martina Veberová